Projekt Agora: Međunarodna redakcija mladih novinara

Projekat Agora: Radionica za mlade novinare
19/02/2017

Projekt Agora: Međunarodna redakcija mladih novinara

Workshop
Jerevan
Armenia

Novinarska mreža Hostwriter i organizacija Youth Alliance via Networking (YAN) pozivaju deset novinara i novinarki iz cijelog svijeta da se pridruže privremenoj međunarodnoj redakciji koja će izvještavati o evropskim pitanjima.

Odabrani kandidati i kandidatkinje će u martu 2017. provesti sedmicu dana u Jerevanu, na pripremnoj radionici, nakon koje će nekoliko mjeseci raditi na svojim pričama o izazovima s kojima se suočava evropsko društvo. Članovi redakcije priče treba da objave u medijima u zemljama iz kojih dolaze, te da ih prevedu na engleski jezilk, za objavljivanje na web sajtu Projekta Agora, u okviru kojeg se organizira radionica i privremena redakcija.

Rok za prijavu je 19.2.2017.

Za više informacija o projektu i procesu prijave, posjetite web sajt organizatora.