Stručni saradnik časopisa iz oblasti finansija i računovodstva

Stručni saradnik časopisa iz oblasti finansija i računovodstva

Ing-pro d.o.o.

Pisanje stručnih tekstova iz oblasti računovodstva i u tom smislu poznavanje sledećih oblasti:

 • poznavanje propisa - Zakon o računovodstvu, Kontni okvir za pravna lica, MRS i MSFI za sva pravna lica;
 • poznavanje i iskustvo u tumačenju i knjiženju poslovnih promena, računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja i promena u poslovanju pravnih lica;
 • primenu poreza na dobit na poslovanje pravnih lica, sastavljanje poreskog bilansa;
 • poznavanje sastavljanja godišnjih i periodičnih finansijskih izveštaja i njihovo tumačenje;
 • računovodstveno evidentiranje poslovnih i drugih prihoda i rashoda, knjiženje i poreski aspekt poslovnih promena koje se obavlja sa zaposlenima kod poslodavca.

Članci se pišu na konkretne aktuelne teme unutar navedenih, sa navođenjem propisa, primerima i knjiženjima.

 • Stručnu redakturu članaka drugih autora (oblast budžetskog računovodstva, računovodstva, poreza, zarada, plata).
 • Odgovore na pitanja pretplatnika, uz saradnju sa drugim autorima.
 • Planiranje konkretnih tema za svaki broj časopisa, uz saradnju sa drugim autorima.

Kontakt i prijava: Infostud

Rok za prijavu: 
Friday, November 16, 2018
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Beograd
Država: 
Serbia
Potrebne kvalifikacije: 
 • Visoka stručna sprema ekonomske struke,
 • Višegodišnje iskustvo na poslovima računovodstva i poreza,
 • Poznavanje rada na računaru (OS Windows, Word, internet),
 • Sposobnost timskog rada i efikasnog poslovnog komuniciranja.