Radmila Đurić

Radmila Đurić

Radmila Đurić

Finansijska asistentica

Angažirana je u Mediacentru od 2001. godine kao finansijski asistent. Većinu svog radnog vijeka provela je u sektoru finansija na Željeznici. Poslije rata radila je u nekoliko privatnih firmi u Sarajevu.