Mediji i javni ugled

Mediji i javni ugled

Mediji i javni ugled

Projekat “Mediji i javni ugled“ pokrenut je sa ciljem uspostavljanja transparetnosti medijskog vlasništva, finansiranja medija i oglašavanja u Bosni i Hercegovini. Projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a provodi Konzorcij koji sačinjavaju Fondacija Mediacentar, Vijeće za štampu i online medije u BiH, NVO JaBiHEU i Udruga/udruženje BH novinari.  
 
Da li želite znati čiji su mediji?

Transparentnost vlasništva medija omogućilo bi konzumentu informacije da zna, ne samo poruku, nego i ko poruku nosi.

Produkcija radio i televizijskog programa: Zloupotrebe i dobre prakse po Zakonu o javnim nabavkama

Zloupotrebe ZJN vezano za radio i TV produkciju često su prikriveno oglašavanje.

Skrivene namjere oglašavanja javnih kompanija

Finansijski izvještaji javnih preduzeća teško su dostupni i nije sigurno da su novci za oglašavanje zaista iskorišteni u te svrhe.

BiH i dalje bez zakona o oglašavanju

Neregulisano tržište oglašavanja pogodno za produbljivanje lošeg položaja medija.

Informacija je zakon, ali su je reklame degradirale

Oglašavanje i novinarske slobode - kakva su pravila igre i mogu li se promijeniti?

Mediji između politike i tržišta – biti objektivan  ili likvidan?

Finansiranje medija iz javnih budžeta, uz valjan zakon, ne mora nužno da bude loša odluka.