Disclaimer

Disclaimer

Mišljenja i stavovi objavljeni na sajtu Mediacentar Online su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju stavove redakcije, implementatora projekta ili donatora.

Projekat implementira Mediacentar Sarajevo. Projekat finansijski pomažu: PressNow, Britanska ambasada Sarajevo, Švicarska Agencija za razvoj saradnju (SDC) u Bosni i Hercegovini.