Ljupko Mišeljić

Ljupko Mišeljić

Title

Ljupko Mišeljić

Ljupko Mišeljić je novinar i aktivista iz Banjaluke. Bavi se istraživačkim, data i radio novinarstvom, a posebno izvještava o kulturi sjećanja, umjetnosti, medijatizaciji, i pravima manjinskih i ranjivih grupa. Radi kao slobodni novinar i radijski reporter. 

Ljupko Mišeljić