Vuk Vučetić

Vuk Vučetić

Title

Vuk Vučetić

Vuk Vučetić je doktor komunikoloških nauka i radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Njegova sfera interesovanja su masovni mediji, medijska pismenost, novi mediji, društvene mreže, političko komuniciranje, kao i uloga savremenih medijskih tehnologija u društvu. Objavljivao je naučne radove u časopisima i zbornicima u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Govori engleski jezik.

Vuk Vučetić

Articles published on MC_Online: