Mirza Ajnadžić

Mirza Ajnadžić

Title

Mirza Ajnadžić

Mirza Ajnadžić je freelance novinar iz Sarajeva. Bavi se multimedijalnom medijskom produkcijom sa posebnim fokusom na pitanjima ljudskih prava.