Goran Tomka

Goran Tomka

Title

Goran Tomka

Goran Tomka je istraživač i predavač na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada in a UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment u Beogradu. U svojim istraživanjima bavi se studijama publike, novim medijima, kulturnom politikom i kreativnim sektorom. Redovno izlaže na međunarodnim konferencijama i objavljuje u časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu. Osim istraživačkog poziva, radio je kao trener omladinskog aktivizma, menadžer u kulturi i projektni konsultant u kulturi i medijima.

Goran Tomka