A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Goran Tomka

Goran Tomka

Title

Goran Tomka

Goran Tomka je istraživač i predavač na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada in a UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment u Beogradu. U svojim istraživanjima bavi se studijama publike, novim medijima, kulturnom politikom i kreativnim sektorom. Redovno izlaže na međunarodnim konferencijama i objavljuje u časopisima i publikacijama u zemlji i inostranstvu. Osim istraživačkog poziva, radio je kao trener omladinskog aktivizma, menadžer u kulturi i projektni konsultant u kulturi i medijima.

Goran Tomka

Objavljeni tekstovi na MC_online: