Dženeta Karabegović

Dženeta Karabegović

Title

Dženeta Karabegović
Dženeta Karabegović je istraživačica i predavačica na Univerzitetu u Salzburgu. Doktorirala je na Univerzitetu
Warwick u Engleskoj. Njezini širi istraživački interesi su u međunarodnoj i komparativnoj politici s posebnim naglaskom na migraciju. Njezini akademski radovi su objavljeni u više znanstvenih časopisa.

Dženeta Karabegović