A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Dženeta Karabegović

Dženeta Karabegović

Title

Dženeta Karabegović
Dženeta Karabegović je istraživačica i predavačica na Univerzitetu u Salzburgu. Doktorirala je na Univerzitetu
Warwick u Engleskoj. Njezini širi istraživački interesi su u međunarodnoj i komparativnoj politici s posebnim naglaskom na migraciju. Njezini akademski radovi su objavljeni u više znanstvenih časopisa.

Dženeta Karabegović

Objavljeni tekstovi na MC_online: