komentari na internetu

Dragan Jerinić o inicijativi ukidanja opcije komentarisanja tekstova na web portalima.

Dežulović: Recite joj to u mrtvo lice - slobodno i bez straha

Izljevi nekontrolirane mržnje u komentarima pod novinskim člancima ispostavljaju se tako tek kao fusnote, a komentatori kao koautori, slobodni već i od svakog srama, a kamoli straha od postojećih zakona o uvredi ili širenju mržnje.

U susret konferenciji o govoru mržnje, razgovaramo sa novinarima i urednicima medija u BiH.

Čitatelj mijenja sve. Prokleti čitatelj. Došlo je autoru, prosto, da zaplače.

Pages

Subscribe to RSS - komentari na internetu