Magazin:

Političarke na meti štetnih narativa i uvreda

Političarke u BiH suočene su sa seksizmom, uvredama i diskriminacijom u medijima i tokom javnih nastupa.

Novinari i Međunarodni krivični sud

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Tezaurus ratnog novinarstva

Tokom projekta, Mediacentar Sarajevo je pretražio i više od 100.000 dokaznih materijala iz baze sudskih spisa MKSJ.

Ministar za informisanje Srbije: Nekompetentan za medije, ali partijski vojnik

Novi ministar za informisanje Srbije strastveni pobornik Aleksandra Vučića i njegovog režima.

Pages