Mediametar

Aida Kalender
Aida Kalender 06/05/2015

Zrinka Bralo, aktivistkinja za ljudska prava, postala je na trenutak zvijezda britanskih medija.

Aleksandar Brezar
Aleksandar Brezar 29/04/2015

Neki naslovi u našim medijima svojom nepromišljenošću zaista zahtijevaju ozbiljniju analizu.

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 15/04/2015

Posljednji roman Güntera Grassa valja pamtiti po prvoj riječi. Warum. Zašto.

Sanjin Pejković 13/04/2015

Kako se u budućnosti nositi sa problematičnim prošlostima je pitanje od milion dolara.

Paulina Janusz
Paulina Janusz 07/04/2015

Da li su od investicija u privredu - jeftinije investicije u medije i stvaranje opšteg utiska da i ovih prvih ne nedostaje.

Vladimir Bratić
Vladimir Bratić 06/04/2015

Kako mediji podržavaju mir i suživot, i suprotstavljaju se narativima sukoba?

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 01/04/2015

Milan Kundera je već decenijama nevidljiv. Neprisutan u novinama.

Emina Žuna
Emina Žuna 30/03/2015

Predstavljanje beskućnika u medijima često je sramotno i neukusno, iako se prodaje pod idejom 'podizanja svijesti'.

Boro Kontić 19/03/2015

Na Dan Svetog Josipa u Hrvatskoj su osvanuli bombastični naslovi o jednom drugom Josipu.

Ivana Dračo
Ivana Dračo 17/03/2015

Pogled na „Međunarodni dan žena“ u bh. medijima.

Pages