Novinarske zapovijedi iz 1896.

Novinarske zapovijedi iz 1896.

Novinarske zapovijedi iz 1896.

List „Učiteljski Tovariš", koji izlazi u Ljubljani, saopštio je svojim saradnicima ove zapovjedi, kojih treba da se drže: 

 1. Na­pišite mnogo misli, a malo riječi.
 2. Ne pi­šite dugačke članke.
 3. Pazite na oblik i jezik.
 4. Ne upotrebljavajte bez nužde tuđe riječi
 5. Učinite svoj rad zanimljivim i ljepo­tom stila i zanosom jezika.
 6. Pored uma neka uvijek i srce govori.
 7. Držite se uvijek stvari, a ostavite ličnosti.
 8. Bojte se samo Boga.
 9. Ne upotrebljujte list za čisto lične namjere.
 10. Izradite sve potpuno, savjesno za svoj stalež i za školu svoju.
 11. Posljednja strana rukopisa neka bude prazna.

Izvor: Sarajevski list 09.12.1896./Infobiro.ba