I privatni mediji štite javni interes!

I privatni mediji štite javni interes!

Odgovarajući na pitanja u anketi povodom 3.maja, Amna Popovac, direktorica radija Studio 88 iz Mostara naglašava da javnost pogrešno percipira privatne medije kao one čiji su vlasnici novonastali bogataši, zanemarujući one druge koji rade profesionalno i objektivno.

Kako danas tržište utiče na koncept zastupanja interesa javnosti u bh. medijima?

Sve češće i u BiH kapital i novac utiče na plasiranje informacija u javnost, a time ta javnost umjesto da dobiju potpunu informaciju, prima samo onaj dio informacije kojeg vlasnici krupnog kapitala žele da plasiraju tako da se praktički informacija pretvara u dezinformaciju.

Na koji način tržišni imperativi danas guraju na marginu društveno-relevantne teme iz bh. medija?

Danas imate situaciju gdje će se bez problema tekst ili prilog o manjinama ili ugroženom dijelu populacije izbaciti iz minutaže programa tj. stranica časopisa i taj prostor ustupiti za PR članak/prilog ili reklamu. Na žalost, zbog ekonomske situacije, vlasnici medija sve više traže profit na uštrb društveno angažiranog sadržaja.Ključne tendencije?

Sve će više biti komercijalnih, a sve manje istraživačkih i društveno- relevantnih tema. Senzacionalizam i katastrofe privlače nove čitatelje/slušatelje/gledatelje i to je glavna tendencije. Pogledajte samo količinu realty programa kojima smo svakodnevno bombardirani u svim medijima.

Kako mediji u BiH, privatni i javni, mogu danas zastupati interese javnosti?

Mediji trebaju kontinuirano pratiti dešavanja u društvu, a ne sporadično, kada imamo štrajk glađu ili blokadu puteva. Na žalost sve manje novca je u opticaju u BH društvu i mislim da se u dogledno vrijeme ovo neće desiti.

Postoji li javna odgovornost privatnih medija?

Naravno da postoji, i puno je više privatnih medija koji štite javni interes nego je to percepcija u javnosti. Javnost u glavnom percipira privatne medije kao one čiji su vlasnici novonastali bogataši, a zanemaruje manje privatne medije koji objektivno i profesionalno uređuju svoj program/tekstove.

Kako zahtjev za profitabilnošću medija na tržištu danas utiče na novinarsku profesiju u BiH?

Jednako kao i u cijelom svijetu. BH novinari nisu isključeni iz globalnih dešavanja, tako je sve više PR tekstova, a sve manje kritičkih osvrta.Koliko je danas informacija u bh. medijima roba, a koliko javno dobro?

Tendencija u svjetskim medijima je da je informacija roba i tako je i u BH društvu. Najvažnije je da je neko nešto objavio prvi, ne provjerava se istinitost informacije, najvažnije je biti prvi. Ne vodi se računa o eventualnoj šteti ako se plasira pogrešna ili polu-informacija.

Da li profitabilno novinarstvo automatski znači i loše novinarstvo?

Ne, dobro novinarstvo moze biti profitabilno.

Kakva može biti uloga javnog servisa u BiH u odbrani interesa javnosti i profesionalnog novinarstva pred imperativom profitabilnosti?

BH javni servis mora biti "barjaktar" u obrani interesa javnosti i profesionalnog novinarstva i pod svaku cijenu se treba spriječiti politički uticaj na javne medije. Trenutno, politički uticaj na javne medije u Bosni i Hercegovini je velik i treba kontinuirano raditi na tome da se taj uticaj smanji. Jedino uz objektivan i politički nezavistan javni servis, ostali mediji u BiH će imati priliku također izgraditi svoju neovisnost ili ostati neovisni o političkom uticaju.