Novinari su postali roba

Novinari su postali roba

Novinari u BiH su danas potpuno obespravljeni i na rubu egzistencije
upravo zbog nepostojanja medijskog tržišta, komentira povodom 3.maja
Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta “BUKA”.

 

1. Kako danas tržište utiče na koncept zastupanja interesa javnosti u bh. medijima? Na koji način tržišni imperativi danas guraju na marginu društveno- relevantne teme iz bh. medija? Ključne tendencije?

Tržište u BiH ima svoje posljeratne specifičnosti i kao takvo je najčešće nastavak pljačke naroda koji živi u BiH. Interesi tržišta u BiH su zadržavanje monopola i kontrola komunikacije, nažalost većina medija se ponaša u skladu sa ovakvim, nakaradnim tržištem.

2. Kako mediji u BiH, privatni i javni, mogu danas zastupati interese javnosti? Postoji li javna odgovornost privatnih medija?

Privatni mediji žive od profita i stoga mogu biti na rubu etike, ignorisati probleme ili ih tendenciozno predstavljati većim ili manjim.  Javni mediji na to nemaju pravo i oni moraju zastupati interes javnosti svojim profesionalnim radom i dosljednošću. Javnost finansira javne medije te bi logično trebala da ih poziva i na odgovornost, jer tek onda će se stvoriti uslovi da se priča o odgovornosti javnih medija. Dok god javnost toleriše ovakve javne medije, kao da su tuđi, ne može se pričati o njihovoj odgovornosti.

3. Kako zahtjev za profitabilnošću medija na tržištu danas utiče na novinarsku profesiju u BiH? Koliko je danas informacija u bh. medijima roba, a koliko javno dobro? Da li profitabilno novinarstvo automatski znači i loše novinarstvo?

Naravno da profitabilno novinarstvo ne znači i loše novinarstvo. To podrazumijeva da je jeftino novinarstvo po pravilu dobro i pošteno, što jednostavno nije tačno. Novinari moraju da se izbore za svoju vrijednost na tržištu rada, da postanu prepoznatljivi i budu elita ovog društva. Nažalost, novinari u BiH su danas potpuno obespravljeni i na rubu egzistencije upravo zbog nepostojanja medijskog tržišta. Apsurdno je da medijsko tržište i pored velikog broja medija ne postoji i da se vrlo rijetko i gotovo nikako ne pojavljuju novinari koji mogu biti uzori i primjer drugim kolegama. Ja bih rekao da su novinari postali roba, a ne informacija.

4. Kakva može biti uloga javnog servisa u BiH u odbrani interesa javnosti i profesionalnog novinarstva pred imperativom profitabilnosti?

Javni servis prije svega treba da dođe pod punu kontrolu javnosti i da izađe iz skuta aktuelnih politika. Kada se to desi možemo govoriti o nekoj ozbiljnoj ulozi javnih medija, sada ona ne postoji, osim u smislu aktivne službe vladajućim, a ponekad i opozicionim politikama.