EU nagrada za istraživačko novinarstvo

EU nagrada za istraživačko novinarstvo
17/07/2019

EU nagrada za istraživačko novinarstvo

Nagrada
Bosnia and Herzegovina

Otvoren je konkurs za dostavljanje istraživačkih radova novinara iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske za dodjelu godišnje nagrade EU za istraživačko novinarstvo.

Prijave se mogu podnositi za istraživačke radove objavljene od 1. januara do 31. decembra 2018. godine koji obrađuju teme iz oblasti slobode izražavanja, vladavine prava, transparentnosti, zloupotrebe položaja, nepoštovanja osnovnih ljudskih prava i korupcije.

Nagradni fond za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu (za dostignuća u 2018. godini) iznosi 10.000 EUR. Prva nagrada je 5.000 EUR, druga 3.000 EUR, a treća 2.000 EUR.

Pravo da se kandiduju imaju pojedinci ili grupe novinara, bez obzira na novinarski format (štampani, online, radijski i televizijski) radovima koji su objavljeni ili emitovani u medijima u Bosni i Hercegovini na službenim, manjinskim ili međunarodnim jezicima.

Uslove za prijavu ispunjavaju samo one priče koje su objavljene ili emitovane u štampanom  mediju, online, na radiju ili televiziji tokom 2018. godine.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj ima za cilj promovisanje izvanrednih dostignuća istraživačkih novinara, kao i poboljšanje vidljivosti kvalitetnog istraživačkog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

Ovim se nastavlja realizacija projekta regionalnih nagrada EU za istraživačko novinarstvo u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj kao i deo tekućeg projekta „Podizanje kvaliteta vijesti i nezavisnog novinarstva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“.

Svi uključeni projektni partneri imaju široku ekspertizu u oblasti slobode medija i priznati su lokalno i međunarodno kao jake nezavisne medijske organizacije.

Žiri za EU ​​nagradu čine medijski stručnjaci, od kojih su neki iz projektnog konzorcija. Drugi dolaze iz opsežnih mrežnih projekata koje imaju članovi konzorcija, poput urednika, članova akademske zajednice i zaslužnih novinara.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 17. juli 2019. godine.

Nagrade se dodjeljuju godišnje u svih šest zemalja zapadnog Balkana i Turskoj.

Za više detalja kontatirajte: euawards@birn.eu.com

Sve potrebne dokumente možete pronaći na linkovima ispod: