Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupa u Vlasenici

Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupa u Vlasenici
17/06/2019

Istraživanje Mediacentra Sarajevo: Fokus grupa u Vlasenici

Vlasenica
Bosnia and Herzegovina
Mediacentar Sarajevo poziva sve zainteresovane mlade sa područja Vlasenice i Milića da se prijave za učešće u fokus grupi. 
 
Tokom fokus grupe razgovarat ćemo o vašim navikama korištenja medija i vašem mišljenju o medijskim sadržajima, te naročito o sadržajima koji su pristrani i mogu podstaći isključivost i netoleranciju među mladim ljudima u BiH. Također ćemo govoriti o temama i formama koji vas naročito zanimaju i koje biste voljeli pratiti u medijima.
 
Prijaviti se mogu zainteresovane osobe koje imaju od 18 do 37 godina. Fokus grupa će se sastojati od najviše četrnaest učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Vrijeme održavanja fokus grupe je 20. juni, sa početkom od 17 sati (s ukupnim trajanjem od dva sata), u prostorijama Hotela M u Vlasenici. Za sve učesnike/ce je obezbijeđena i naknada od 30 KM i večera. Za učesnike/ce koji dolaze van Vlasenice, organizatori će refundirati troškove prevoza. 
 
Ukoliko ste zainteresovani za učešće potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 17. juna na e-mail adresu: anida@media.ba sa naznakom "Prijava za fokus grupu/Vlasenica".
 
Više o fokus grupama: Fokus grupe su dio istraživanja Mediacentra Sarajevo u sklopu projekta "Mediji u Birač regiji". U fokus grupama učesnici/ce diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu sa potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike.