News Impact Summit: Audio i glas

News Impact Summit: Audio i glas
20/10/2020

News Impact Summit: Audio i glas

Konferencija
Worldwide
Serijal konferencija News Impact Summit, koji organizuju Evropski centar za novinarstvo (EJC) i Google News Initiative, ove godine se seli online. Druga u nizu ovih online konferencija bavi se strategijama razvoja audio sadržaja.
 
Skup pod nazivom "Redakcijske strategije: Audio i glas" biće održan od 20. do 22.10.2020. i pokušaće dati odgovore na pitanja uloge audio sadržaja u vijestima, vještina potrebnih za proizvodnju kvalitetnog audio novinarskog sadržaja, te se osvrnuti na najnovija tehnološka dostignuća na polju proizvodnje podcasta, alata za transkripciju audio sadržaja, monetizaciju audio sadržaja i strategije razvoja audio proizvoda. 
 
Registracija za praćenje programa je besplatna i otvorena ovdje, a događaj će biti prenošen uživo i na YouTube-u.