Radionica “Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu”

Radionica “Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu”
03/02/2020

Radionica “Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu”

Workshop
Beograd
Serbia
Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda zajedno sa regionalnim profesionalcima poziva mlade novinare i novinarke da se prijave za učešće u novinarskoj radionici koja će se održati u aprilu u Beogradu.
 
Za učešće u sedmodnevnoj radionici mogu se prijaviti mladi novinari i novinarke s iskustvom iz regiona Zapadnog Balkana. Cilj projekta "Integritet i autorstvo u novinarstvu na Zapadnom Balkanu", u sklopu kojeg će se radionica realizovati, je stvaranje novih narativa i ponovno obraćanje profesionalnim novinarama, tradicionalnim i novim medijskim korisnicima, te skretanje pažnje na principe i prakse profesionalnog, etičkog i odgovornog novinarstva. Radni jezik radionice je engleski.
 
Sedmodnevnu radionicu koja uključuje mentorstvo i produkciju, vodit će predavači iz različitih oblasti iz zemalja regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Albanija i Srbija). Radionica će se održati u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu od 21. do 27. aprila 2020. Organizator će pokriti troškove smještaja i puta za 15 učesnika.
 
Vaša aplikacija treba sadržavati odgovore na sljedeća pitanja:
  • Zbog čega mislite da je integritet novinara važan?
  • Zbog čega aplicirate na ovaj poziv?
  • Šta očekujete od ove radionice?
  • Kojim temama biste voljeli da se bavite (a niste imali priliku ili podršku)?
Molimo vas da nam uz aplikaciju pošaljete i CV, oboje na engleskom jeziku. Aplikacije se dostavljaju na adrese regionalnih partnera, a novinari i novinarke koji apliciraju iz Bosne i Hercegovine treba da pošalju svoje prijave na hilma@media.ba do 3. februara 2020.
 
Projekat podržava Human Rights Fund (2019-2021) - Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Više informacija o projektu možete pronaći na ovom linku.