Radionica o mirovnom novinarstvu

Radionica o mirovnom novinarstvu
10/09/2014

Radionica o mirovnom novinarstvu

Workshop
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
 
Mediacentar Sarajevo i Kvinna till Kvinna vas pozivaju da se prijavite
 
RADIONICA O MIROVNOM NOVINARSTVU
- Rod, konflikt i mediji –
 
15 - 16.9.2014. u Mediacentru Sarajevo
 
 
Koja je uloga novinarstva tokom konflikta i u post-konfliktnom periodu? Da li je riječ o pukom prenošenju činjenica ili se može uraditi još nešto? Da li novinari i novinarke mogu da doprinesu procesu izgradnje mira, poštivanju prava i sloboda? Ukoliko mogu, na koji način? 
 
Mirovno novinarstvo predstavlja drugačiji pristup izvještavanju o konfliktnim i post-konfliktnim situacijama. Prevazilazi uobičajeni pristup koji se fokusira na pitanje pobjednika i gubitnika, brojenja mrtvih tijela, stereotipiziranja drugog i drugačijeg. Mirovno novinarstvo prati uzroke konflikta, izvještava o mogućnostima njegovog rješenja na drugačiji, nenasilni način. 
 
Kao takav, pristup mirovnog novinarstva daje više prostora marginalizovanim grupama u društvima koja su u konfliktnoj situaciji i njihovoj perspektivi sukoba i mogućih rješenja. Jedna od tih grupa koje obično ostaju nevidljive u ovim situacijama su i žene, te će posebna pažnja biti posvećena rodnim aspektima mirovnog novinarstva i izvještavanja o konfliktima. 
 
Ključne teme radionice su:
 
- Analiza medija iz perspektive mirovnog novinarstva
- Standardi profesionalnog novinarstva – zbog čega su nam potrebni?
- Mediji i konflikt – gdje je veza?
- Rodna perspektiva konflikta i medijskog izvještavanja
 
Trenerski tim čine:
 
Jake Lynch, britanski novinar sa dugogodišnjim iskustvom u izvještavanju o konfliktnim situacijama za BBC, Sky News i The Independent, medijski trener, profesor i direktor Centra za studije mira i konflikta na Univerzitetu u Sidney-u, Australija
 
Pernilla Ahlsén, novinarka sa iskustvom izvještavanja o konfliktima na Bliskom Istoku, predavačica (Kvinna till Kvinna Fondacija, Švedska)
 
Radni jezik radionice je engleski.
 
Ko se može prijaviti?
 
Za učešće na radionici mogu se prijaviti novinarke i novinari iz BiH, sa najmanje 5 godina radnog iskustva na nekom od bh medija (TV, radio, štampa, online), kao i medijski analitičari i analitičarke, članovi/ce akademske zajednice u BiH. 
 
Da biste se prijavili, potrebno je da popunite aplikacioni formular i pošaljete ga najkasnije do 10.9.2014. na adresu kontakt@media.ba.
 
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem mejla kontakt@media.ba i una@media.ba 
 
Zakašnjele ili nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir. 
 
Organizator pokriva troškove puta i smještaja za učesnice/ke van Sarajeva. Učešće na radionici je besplatno.