Istraživački proces

Istraživački proces

Istraživački proces uključuje:

- Ideju

- Formulaciju problema

- Početnu istragu: Studiju isplativosti

- Prvu odluku IĆI – NE IĆI u priču

- Minimalnu i maksimalnu priču

- Plan akcije

- Sinopsis

- Gradnju  temelja

- Pisane izvore

- Istraživačke intervjue

- Reportaže – terenski rad

- Pripremu kjljučnog interviewa

- Ključni interview

- Pristup i analiza

- Konačnu odluku: IĆI – NE IĆI

- Outline Story

- Pisanje

- Uređivanje

- Reviziju

- Pisanje konačne verzije

- Završetak prije krajnjeg roka