Izvještavanje o različitosti: Budite sopstveni urednik

Izvještavanje o različitosti: Budite sopstveni urednik

Pitanja koja novinari zainteresovani za različitost treba da postavljaju:

• Da li sam u radu na priči uključila/o sljedeće: osjećajnost, preciznost, jednaki tretman i izbalansiranost prema svim ljudima koji su u nju uključeni?

• Koje se posljedice mogu očekivati objavljivanjem ili emitovajem priče? Kome će biti nanijeta šteta, a kome će se pomoći?

• Da li sam u potrazi za istinskom različitošću ili dopuštam da jedna osoba ili manjinska grupa predstavlja stavove cijele zajednice?

• Da li dopuštam da već formirani stavovi utiču na moje nastojanje da uključim različitost?

• Da li sam fleksibilan i spreman na to da će se fokus priče možda promijeniti kada se u nju uključe drugi izvori?

• Da li sam realističan? Postoje li priče na kojima se različitost jednostavno ne može primjeniti?

• Nastojim li dovoljno da izbalansiram priču i izbjegnem isključivanje?

• Razvijam li listu dovoljno različitih izvora koji mogu donijeti novi ugao i ekspertizu u mainstream dnevnih vijesti?

• Da li provodim dovoljno vremena u istraživanju ovih zajednica da bih saznala/o šta ljudi misle i da bih naučila/o više o njihovom načinu života, stavovima, običajima, strahovima, nadama i snovima?

• Dok tragam za različitošću, da li poštujem i ispunjavam i svoje ostale novinarske ciljeve?

• Mogu li jasno i pošteno objasniti svoju odluku bilo kome ko je dovede u pitanje?

(Preuzeto i adaptirano prema knjizi pod naslovom "Doing Ethics in Journalism")