Kako izvještavati o različitostima - pojmovi

Kako izvještavati o različitostima - pojmovi

RAZLIČITOST (ideja)

Različitost znači biti drukčiji, odnosno, ona pretpostavlja one ljudske osobine koje se razlikuju od naših sopstvenih, i osobina grupa kojima pripadamo, ali su prisutne kod drugih pojedinaca i grupa. Važno je napraviti razliku između primarnih i sekundarnih dimenzija različitosti.

Primarne dimenzije su sljedeće: starosna dob, etnička pripadnost, pol, fizičke sposobnosti/ osobine, rasa i seksualna orijentacija.

Sekundarne dimenzije različitosti su one koje se mogu promijeniti, a uključuju  sljedeće, mada nisu graničene samo na to: obrazovni nivo, geografsko područje, prihod, bračni status, vojno iskustvo, roditeljski status, vjerska uvjerenja i radno iskustvo. U osnovi današnje upotrebe ovog termina je naglasak na prihvatanju kulturnih razlika i njihovom poštovanju, uviđanjem da ni jedna kultura nije superiorna drugoj.

STEREOTIP (ideja)

Stereotip je jako pojednostavljena generalizacija o nekoj ljudskoj grupi, koja ne uviđa individualne razlike. Čak i pozitivni stereotipi, kao na primjer onaj da su stanovnici Azije dobri u matematici i kompjuterima, imaju negativni uticaj.

PREDRASUDA (uvjerenje)

Predrasuda je stvaranje suda unaprijed, donošenje odluke o nekoj osobi ili grupi ljudi bez odgovarajučeg znanja o njima. Mišljenje opterećeno predrasudama je zasnovano na stereotipima. Predrasuda je uvjerenje ili stav.

DISKRIMINACIJA (akcija)

Diskriminacija je ponašanje koje može proisteći iz predrasuda. Diskriminacija predstavlja negiranje pravde i poštenog odnosa prema nekome na mnogim poljima, uključujući zaposlenje, stanovanje i politička prava.

STVARANJE ŽRTVENOG JARCAO

vakvo žrtvovanje predstavlja akciju bacanja krivice za nešto na pojedinca ili grupu, u situacijama u kojima stvarno ne postoji nikakva ni pojedinačna ni grupna odgovornost za neki problem. Ona znači okrivljavanje druge osobe ili grupe za društvene probleme zbog identiteta te osobe ili grupe. Mišljenje opterećeno predrasudama i diskriminatorno djelovanje mogu dovesti do stvaranja situacije žrtvenog jarca. Članovima neomiljenih grupa odbija se pravo na zaposlenje, smještaj, politička prava, društvene privilegije, ili bilo koju kombinaciju navedenog, a oni su i meta napada i ubistava tokom perioda društvenih nereda.

NETRPELJIVOST

Netrpeljivost znači predrasudu i/ili diskriminaciju prema jednom ili svim članovima neke pojedine grupe, zasnovana na negativnom shvatanju njihovih vjerovanja i prakse, ili na negativnim grupnim stereotipima.

INCIDENT MOTIVISAN MRŽNJOM

Incidenti motivisani mržnjom se definišu kao ponašanje koje sadrži izraze neprijateljstva protiv neke osobe ili vlasništva druge osobe zbog rase, religije, hendikepiranosti, pola, etničke ili seksualne orijentacije ili pripadnosti nekoj drugoj grupi.

RASIZAM

Rasizam je je predrasuda i/ili diskriminacija zasnovana na mitu o rasi. Rasisti vjeruju da su neke grupe po rođenju superiornije od drugih i, u ime zaštite svoje rase od "zagađenja," oni pravdaju dominaciju nad drugim rasama koje smatraju inferiornijim od svoje, i njihovo uništenje.

ETNOCENTRIZAM

Praksa nesvjesnog ili svjesnog privilegovanja izvjesnih etničkih grupa nad drugima. Ovo podrazumijeva prosuđivanje o ostalim grupama na osnovu vrijednosti sopstvene grupe.

MULTIKULTURALNOST

Praksa priznavanja i poštovanja različitih kultura, religija, rasa, etničkih grupa, stavova i mišljenja unutar sredine.

TOLERANCIJA

Prihvatanje i otvorenost uma prema različitim praksama, stavovima i kulturama; ne znači obavezno saglašavanje sa razlikama.

DRUŠTVENE KONSTRUKCIJE

Shvatanje da su neki pojedinci, grupe ili ideje “konstruisani” kroz kulturnu ili socijalnu praksu, ali izgledaju “prirodni” ili “kako treba”. Na primjer, ideja da žene “prirodno” vole raditi kućne poslove je društvena konstrukcija, jer ova ideja izgleda “normalna” usljed svog ponavljanja kroz istoriju, a ne zato što je istinita u bilo kom suštinskom smislu.

ANTISEMITIZAM

Antisemitizam je oblik vjerske netrpeljivosti. To je predrasuda ili diskriminacija protiv jevreja, zasnovana na negativnim idejama o jevrejskim religioznim vjerovanjima i praksi i/ili na negativnim grupnim stereotipima.

SEKSIZAM

Seksizam je predrasuda ili diskriminacija zasnovana na polu.

HETEROSEKSIZAM

Heteroseksizam je predrasuda ili diskriminacija protiv ljudi koji upražnjavaju homoseksualnost ili biseksualnost. Homofobija je vid straha prema homoseksualcima, ili ljudima za koje se misli da su homoseksualci ili biseksualci.

ABLEIZAM

Ableizam je predrasuda i/ili diskriminacija protiv ljudi sa mentalnim ili fizičkim hendikepom.

KLASIZAM

Klasizam je predrasuda i/ili diskriminacija protiv ljudi zbog socioekonomske klase kojoj pripadaju.

PREDRASUDA PREMA STAROSTI

Predrasuda prema starosti je predrasuda i/ili diskriminacija protiv ljudi zbog njihove starosne dobi.