Novinarska priča koja je izmjenila zakon

Novinarska priča koja je izmjenila zakon

Priča “Pranje novca ponovo će se kažnjavati” autorice Andreje Kasanić, nastale u prvoj generaciji “Programa istraživačkog novinarstva: Priče na temu organiziranog kriminala” uzrokovala je da se u Kazneni zakon Rebublike Hrvatske ponovo uvrsti odredba o kažnjavanju “pranja novca”.

Novinarka je istražila kako je došlo do brisanja odredbe u Kaznenom zakonu o kažnjavanju pojedinca za kazneno djelo pranja novca. Propustom Ministarstva pravosuđa i Sabora Republike Hrvatske, u Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz članka 279 stavke 1, 2000. godine izbrisana je odredba o kazni za prikrivanje protuzakonito dobijenog novca, kako se službeno naziva pranje novca. Tek četiri i pol godine kasnije, objavljivanje priče “Pranje novca opet će se kažnjavati” na naslovnoj stranici Večernjeg lista doprinijelo je izmjeni pomenute stavke i vraćanju odredbe za kažnjavanje pranja novca koje je počinio pojedinac. Tekst koji je utjecao na izmjenu ovog zakona, nastao je u petomjesečnom “Programu istraživačkog novinarstva:Priče na temu organiziranog kriminala” koji je novinarka pohađala u prvoj generaciji novinara od februara do jula 2005. godine.

Ovaj program jedan je od najvećih i najvažnijih projekata NetNovinar-Centra za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivači: Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb).

Ovdje pogledajte cijelu priču objavljenu u Večernjem listu