Postavite prava pitanja da biste mogli donijeti ispravne etičke odluke

Postavite prava pitanja da biste mogli donijeti ispravne etičke odluke

1. Šta znam? Šta treba da znam?

2. Koji je moj cilj kao novinara?

3. Koje su moje etičke preokupacije?

4. Koje organizacione politike i profesionalne smjernice bih trebao uzeti u obzir?

5. Na koji način mogu da uključim druge ljude, sa drugačijim predstavama i idejama, u proces donošenja odluka?

6. Ko su sudionici (odnosno, koji su to ljudi na koje će moje odluke uticati)? Koji su njihovi motivi? Koji od njih su legitimni?

7. Šta u slučaju da su uloge zamijenjene? Kako bih se osjećao da se nađem u koži ljudi na koje odluke utiču?

8. Koje su moguće posljedice mog rada? Kratkoročne? Dugoročne?

9. Koje opcije imam na raspolaganju da bih do najvišeg stepena podigao svoju obavezu da kažem istinu, a istovremeno na najmanju moguću mjeru sveo štetu?

10. Da li mogu jasno i u potpunosti opravdati svoj način razmišljanja i svoju odluku? Svojim kolegama? Sudionicima? Javnosti?