Tragom novca: početnica za istraživanje traga novca

Tragom novca: početnica za istraživanje traga novca

Tragom novca: početnica za istraživanje traga novca

Za sva krivična djela, bilo da je puko iznuđivanje, utaja poreza ili međunarodni terorizam i organizovani kriminal, potreban je novac. Kako je Državni Sekretar Colin Powell objasnio, 'Novac je kisik za terorizam.' Ovo važi i za sva veća krivična djela. Ponekad se ovaj novac stvara sam po sebi, kao plod krijumčarenja, iznuđivanja, primanja mita, trgovine ljudima, prevara i ostalih nezakonitih spletki.U drugim slučajevima, krivično djelo se indirektno finansira, često od strane pojedinaca koji se bave zakonitom trgovinom, kroz jedan ili više posredničkih entiteta kao što su trgovačka društva, zaklade i dobrotvorne ustanove.

Kako to pokazuju skorija dešavanja u Siera Leonu i Kongu, ratovi nevjerovatne stravičnosti i pustošenja su se vodili oko bogatstva i prirodnih bogastava. Nadalje, u slučaju jugoslavenskih ratova 1990-tih godina, etnička i vjerska mržnja je često bila potpomognuta od strane političkih i poslovnih ličnosti koji su željeli profitirati od produženog konflikta.

Trgovina na crno, krijumčarenje, utaja poreza i svi drugi oblici unosne krivične aktivnosti su blisko povezani sa političkom korupcijom. U odsustvu pravila zakona, zakoniti biznis i međunarodna investicija se suše, javni službenici su postaju slabiji na mito, mafija i druge kriminalne organizacije dobivaju na uticajnosti u političkim krugovima, a vladini interesi sve manje odražavaju potrebe građanstva, a sve više ambicije mafijaša, trgavaca ljudima, trgovcima droge, vojnim razbojnicima i počinitelja genocida.

Finansijske mreže koje podržavaju korupciju i kriminal funkcionišu zato što su skriveni od očiju javnosti. Istraživanje koje uspije osvijetlliti ove kompleksne mreže može imati snažan uticaj na javno mnijenje i u velikoj mjeri ubrzati procese reforme i sudskog postupka.

Koalicija za međunarodnu pravdu izdala je u februaru 2004. godine ovaj vodič – početnicu za praćenje traga novca, materijal vrlo koristan i za istraživačke novinare.

Preuzmite izdanje u PDF formatu