Sudovi online

Sudovi online

Sudski arhivi u mnogim zemljama dostupni su putem interneta. Istraživački novinar koji zna koji su to arhivi, kako im pristupiti i kako ih koristititi može iz svog doma istražiti i najveće mutne poslovne transakcije u koje su uključena tajna poduzeća, lažni identiteti, pranje novca...bilo gdje u svijetu. 

“Po svjedočenju gospodina Shermana, smatralo se da je bolje da se sa rumunjskom Vladom pregovara preko američke ili izraelske veze, nego preko ruskog preduzeća, zbog pretpostavljene antipatije koju Rumuni osjećaju prema Rusima. Dnevni red tog sastanka je odredio dokument od 25. avgusta, koji je gospodin Machitski sastavio na ruskom jeziku, ali koji je preveden na engleski jezik i naslovljen kao ‘preliminarni plan akcije u vezi s projektom Vostok’ (Vostok na ruskom znači istok)”. Ovo je dio zvaničnog dokumenta sa Privrednog suda u Londonu, ogranka Visokog kraljevskog suda Velike Britanije. Dokument je dug 95 strana i u njemu je detaljno opisano kako su ruski oligarsi, upotrebljavajući tajna preduzeća i druga lica kao paravane, uspjeli da dođu do jednog od glavnih rumunjskih i istočnoevropskih industrijskih resursa: ALRO – tvornice aluminijuma iz Slatine u Rumuniji.

Novinari u Rumuniji su napisali na stotine stranica, ali jedva da su dotakli ovu temu. Rumunjski centar za istraživačko novinarstvo je nedavno uspio da razotkrije problem ALRO-a uz pomoć ne pretpostavki i nasumičnih podataka, već vlastitih riječi samih aktera ove afere.

Uistinu, ubrzo nakon što su prigrabili rumunjsko preduzeće, ruski mozgovi koji su stajali iza afere ALRO su se počeli svađali oko novca i spor je završio na londonskom sudu. Većina sudskih arhiva u svijetu je javna, što znači da je novinarima omogućen pristup. Podaci koje istraživački novinar pokuša povezati uz tešku muku preko dokumentacije preduzeća i intervjua, mogu biti udaljeni tek toliko koliko i jedan klik na tastaturi, na papiru, s potpisom sudije.

Međunarodni sudski arhivi mogu odigrati ključnu ulogu u istragama koje prelaze granice. Sudski dokumenti sa drugog kraja svijeta, naprimjer, bili su ključni u dokazivanju da je jedan od vodećih investitora u industriji rudnika zlata u istočnoj Evropi i čovjek čija preduzeća se nalaze na više međunarodnih berzi osuđivan za trgovinu heroinom u zapadnoj Australiji. 

Uz pravilno korištenje, takvi arhivi mogu biti rudnik zlata. Ja obično provjeravam imena osoba i preduzeća koje istražujem putem većeg broja online baza podataka u kojima se nalaze sudski arhivi (vidjeti spisak ispod teksta). Međutim, sudske presude i procesi treba da posluže samo kao polazišna tačka u istraživanju. Iako se sudske presude uglavnom zasnivaju na čvrstim dokazima, čitaoce interesuje i drugi detalji pored onih u sudskim arhivima. Naprimjer, u onom dugom dokumentu u slučaju ALRO se pominje da su Rusi koristili preduzeće sa sjedištem u Švicarskoj koje je osnovano radi prikupljanja obavještajnih podataka o ALRO-u prije preuzimanja aluminijske tvornice. Pristupajući švicarskom Privrednom registru (www.zefix.ch), uspio sam da saznam da je firma ugašena ubrzo nakon što je ALRO pripao Rusima. To je dojmljiv detalj koji nije iznesen na sudu.

S druge strane, pretraživanje baza podataka koje sadrže sudske arhive i indirektno traženje informacija može predstavljati prvi korak za neku novu, bitnu istragu. Ja stalno tražim i pohranjujem dokumente o sudskim procesima širom svijeta i to mi je često bilo od pomoći u otkrivanju novih priča. Moguće je da je neki građanin vaše zemlje osuđen na stranom sudu. Slučaj nije bitan u toj zemlji, ali bi mogao biti veoma važan vama i vašim čitaocima ukoliko ima bilo kakve veze sa vašom zemljom.

Krivični, građanski, stečajni i privredni sudovi širom svijeta posjeduju obilje informacija o mrežama organizovanog kriminala i kontroverznim poslovnim ljudima. Zajedno sa našim domaćim saznanjima, ovi dokumenti mogu razjasniti širu situaciju našim čitaocima, a možda i otkriti istinu.

Međutim, mnogi od ovih sudskih spisa sadrže lične podatke koje su na veoma ličnom nivou štetne po pojedince uključene u sudski proces. Na novinaru je da filtrira i izvaga takve informacije u cilju prezentiranja podataka koji za javnost imaju stvarnu vrijednost.

Web adrese:

www.lexisnexis.com

Sadrži sudske spise iz Sjedinjenih Država, Kanade i drugih zemalja.

http://pacer.psc.uscourts.gov/uspci.html

Detaljni sudski procesi u Sjedinjenim Državama.

http://www.justice.wa.gov.au

Arhivi australijskih sudova.