10 saveta za istraživanje korupcije

10 saveta za istraživanje korupcije

Mapiranje geometrije mita, određivanje valute uticaja, dokumentovanje traga, izlaženje na kraj sa pretnjama i odmazdom, i poznavanje prepreka unutar sopstvenog medija samo su neki od saveta Dona Raya za razumevanje moći korupcije. Kako on kaže, zadatak novinara je da nađe vidljive rezultate često nevidljive sile.

Saveti koje ovde prenosimo osnova su za neke od edukativnih modula koje Don Ray drži širom sveta.

1. Od dna ka vrhu: Ovo je ključno za prepoznavanje rezultata korupcije i brz je put do njenih viših nivoa - dokazi su uvek vidljivi na ulici (vidite Malawi Observer za detaljne primere).

2. Mapiranje geometrije mita i uticaja: Korupcija uvek podrazumeva više od jedne osobe kao tačke na grafikonu ili više proste linije između dva entiteta. Da bi se razumeo put mita, uticaja i iznuđivanja potrebno je mapirati odnose između strana uključenih u korupciju, a to su trouglovi, trapezoidi, petougaonici itd…

3. Izgradnja i zaštita ključnih izvora: Oni su tu negde i žele da nađu nekoga kome bi poverili informacije koje imaju. Novinar mora da nauči da proces “zavođenja” podrazumeva stvaranje najvećeg mogućeg poverenja, plodno okruženje provere činjenica i razumevanje onoga što izvor želi da dobije kao nagradu ili zadvoljenje, a što nije očigledno na prvi pogled.

4. Određivanje valute uticaja: Što su zakoni i njihovo sprovođenje sofisticiraniji, to su sofisticiranija sredstva podmićivanja. Redak je slučaj da samo novac ide iz ruke u ruku. Novinari moraju da nauče da prate trag imovine, indirektnih načina nadoknade, unapređenja na poslu, zaštite, privilegija, i zaposlenja (čak i dalekih rođaka).

5. Dokumentovanje traga: Javno dostupne informacije su neprocenjivo važne, ali samo uz pomoć njih se retko može mapirati kompletna slika. One su ključne za početak. Mogu suptilno, ali rečito da ukažu na druge dokumente ili ljude koji mogu da popune prazna mesta u istraživanju.

6. Prepreke iznutra: Novinari u svakoj zemlji se susreću u nekoj meri sa otporom unutar sopstvene medijske kuće. Na žalost, neki vlasnici i menadžeri novina, radio i tv stanica i mreža su ili na marginama organizovanog kriminala i korupcije ili su njegovi aktivni akteri. Takve situacije zahtevaju veliku svesnost o ovom problemu i izuzetno pažljivo planiranje.

7. ‘On the record’ informacije: Više nego bilo koji novinarski resor, istraživanje korupcije zahteva beskraju potvrdu i unakrsnu proveru činjenica. Novinari su lake mete zvaničnika i operativaca koji su uporni u iskorišćavanju, manipulaciji i diskreditovanju novinara. To nije situacija u kojoj možete očekivati laku potvrdu informacija.

8. Saradnja sa saveznicima od poverenja: Postoji bezbroj načina da iskoristite informacije iz već postojećih istražvanja i da se udružite sa grupama ili pojedincima koji su već prikupili vredne informacije. Internet daje novinarima mogućnost da se uključe u svetsku mrežu stručnjaka i potencijalnih saveznika. Takođe, postoje lokalne organizacije koje već istražuju ljude i organizacije na koje ćete nailaziti u istraživanju.

9. Izlaženje na kraj sa pretnjama i odmazdom: To nije posao za svakoga. Novinari moraju vek da budu svesni toga koliko su ranjivi, i oni sami i njihovi članovi porodice. Ključno je znati kako na pretnje odgovoriti brzo i direktno – ali tako da se ne predaju ili se odmah dobro sakriju.

10. Učiniti priču relevantnom čitaocima i gledaocima: Novinari često žele da pišu o eliti za elitu. Naravno, priče moraju da se usredsrede na igrače koji su na vrhu, ali moraju da se bave i žrtvama i saučesnicima na svakom nivou. Konačno, priče moraju da budu o ljudima i moraju da odslikaju vidljive tragove korupcije kao često nevidljive sile. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Autorsko pravo na ovaj edukativni modul pripada Donu Rayu. Ukoliko želite da koristite ovaj materijal u svrhu edukacije, potrebno je da poštujete 3 uslova: da navedete ime autora, da se tekst ne modifikuje, i da se njegova upotreba ne naplaćuje.

 

Blog Dona Raya: Don Ray's Friends and Hideaways i Twitter nalog @donraymedia.

 

Tekst na engleskom je objavljen na sajtu MediaHelpingMedia, a preuzet je, preveden i objavljen na Media.ba uz dozvolu autora sajta i autora teksta.