Tražite izvore, vršite provjere i držite korak s tehnologijom

Tražite izvore, vršite provjere i držite korak s tehnologijom

Tražite izvore, vršite provjere i držite korak s tehnologijom

Tekst uz dozvolu, prenosimo sa BBC-eve stranice, gdje je objavljena pod nazivom: UGC: Source, check and stay on top of technology. Tekst je pisao Trushar Barot, pomoćnik urednika Centra za korisnički sadržaj i društvene medija u BBC News-u.

Ovo je bila još jedna godina puna posla oko tekstova zasnovanih na korisničkom sadržaju (user-generated content – UGC): Egipat, oluja St Jude u Velikoj Britaniji, Sirija, ruski meteor, tajfun Haiyan, te nedavno smrt Nelsona Mandele.

To je bila i godina stalnog učenja i držanja koraka sa novinarskom tehnologijom u UGC centru, koji se nalazi u redakciji u našem glavnom sjedištu u Londonu. Centar je zaslužan za veliki dio korisničkog sadržaja i sadržaja sa društvenih medija koji pronalazi put do digitalnih, radio i TV izdanja BBC News-a.

Od njegovog osnivanja u julu 2005. godine, mnogo toga se promijenilo u načinu na koji mi – kao i sve druge medijske kuće – pronalazimo izvore, provjeravamo vjerodostojnost i emitujemo sadržaj koji pravi publika.

Ponašanje korisnika koje se ubrzano mijenja znači da naš tim mora biti agilan i stalno razmišljati o načinu na koji obavlja svoj posao, te testirati i usvajati nove alate koji nam u tome pomažu. Jedna stvar se nije promijenila: uređivačke vrijednosti i principi na kojima se zasniva sve što radimo su ostali isti.

Kod prikupljanja vijesti, naš rad se sastoji od tri glavne oblasti aktivnosti:

 • Pronalaženje izvora 
 • Provjeravanje i potvrđivanje 
 • Distribucija 

Pronalaženje izvora

Dobijamo stotine, ponekad i hiljade, e-mailova, komentara, slika i snimaka direktno od publike BBC News-a putem naše web stranice, profila na društvenim medijima i programa. Pored toga, i sami tražimo očevice, reakcije, slike i snimke o glavnim vijestima na svim platformama društvenih medija i šire na webu, za što koristimo termin 'prikupljanje vijesti preko društvenih medija'. Moj kolega Stuart Hughes u našem odjelu za vanjsku politiku u ovom videu objašnjava šta to za njega znači.

Kada je u pitanju udarna vijest, ključni elementi koje prvo tražimo su:

 • Više obavještajnih podataka o tome šta se dogodilo
 • Očevici
 • Slike/snimci događaja
 • Ljudi s iskustvom ili stručnjaci koji nam mogu pomoći da bolje objasnimo priču

Jedan od najvažnijih alata koji nam je na raspolaganju je 'postform' kojeg dodajemo na dnu priča kao što je ova na News-ovoj web stranici. To nam pomaže da se usmjerimo na ono što tražimo, kao što su očevici i slike ili snimci događaja.

Takođe pratimo sadržaj iz tekstualnih poruka i putem applikacija BBC News-a na iPhoneu i Androidu.

S poboljšanjem tehnologije mobilne telefonije, primijetili smo značajno poboljšanje kvaliteta snimaka koje nam naša publika šalje. (Ovdje se nalazi više savjeta o slanju korisničkih sadržaja od mog kolege Davida Waddella.)

Koristimo i različite vanjske alate za traženje sadržaja. Među njima su:

Pored toga, trenutno testiramo usluge Storyful-a, koji djeluje kao novinska agencija koja prenosi korisničke sadržaje i sadržaje sa društvenih medija.

Takođe blisko sarađujemo sa našim lokalnim TV i radio servisima, BBC Monitoring-om, jezičkim servisima BBC World Service, te našim globalnim timovima producenata, reportera i dopisništva. Nedavno se naš rad proširio kroz BBC Trending tim koji dublje istražuje priče koje su aktuelne na društvenim medijima. To je BBC News-u omogućilo da prati priče koje ne bi otkrio ni na koji drugi način. Jedan od primjera iz prve sedmice rada ovog tima jeste da je Instagram promijenio svoju politiku kao reakciju na priču o kojoj je izvještavao.

Potvrđivanje sadržaja

Nakon što putem ovih i drugih izvora pronađemo slike, snimke ili očevice, sljedeći zadatak je potvrđivanje njihove autentičnosti i uređivačka provjera. Kada razgovaramo s potencijalnim očevicima, bilo da su nas oni direktno kontaktirali, bilo da smo ih pronašli pretraživanjem društvenih medija, postoji nekoliko osnovnih pitanja na koje želimo da dobijemo zadovoljavajuće odgovore prije nego što ih ponudimo kao intervjue za izdanja BBC News-a:

 • Ko su oni?
 • Gdje su? 
 • Šta mogu vidjeti? 
 • Zašto se tamo nalaze?
 • Kada su tamo stigli?
 • Da li su na sigurnoj lokaciji i da li smo im jasno stavili do znanja da od njih ne tražimo da urade bilo šta što je opasno? 

Iznad svega, trebamo sa njima postupati s poštovanjem, osjetljivošću i dužnom brigom, naročito kada su u pitanju priče gdje bi mogli biti u opasnosti ili doživjeti traumu ili odgođeni šok. U sljedećem video snimku govorim više o ovoj temi.

Naš tim je obučen za rad sa ljudima u takvim situacijama – kao i za snalaženje u traumatičnim situacijama i rad sa takvim slikama.

Kada radimo sa slikama i snimcima, bilo da su nam direktno poslani, bilo da smo ih pronašli na webu, vršimo sličnu uređivačku analizu:

 • Možemo li pokušati da dođemo do osobe koja je poslala/postavila snimak?
 • Šta ta osoba kaže da se nalazi na snimku?
 • Da li je sama napravila sliku/snimak? 
 • Može li dati dodatne informacije – tip/model telefona/kamere koje je koristila, doba dana, tačna lokacija i šta je ta osoba tamo radila?
 • Da li BBC-ju daje dozvolu da koristi njen snimak/sliku u svim svojim izdanjima i da je dijeli sa svojim zvaničnim partnerima?

U situacijama kada nismo u mogućnosti da direktno kontaktiramo korisnika (npr. ako je snimak postavljen iz Sirije) – ili gdje smatramo da treba da izvršimo nove nezavisne provjere da bi dodatno utvrdili vjerodostojnost materijala – postoji nekoliko stvari koje možemo uraditi:

 • Razgovaramo sa kolegama u glavnoj redakciji BBC-ja koji su stručnjaci za tu regiju ili priču da bismo dobili njihovu procjenu onoga što imamo. 
 • Analiziramo snimke i tražimo znakove manipulacije i dodatne digitalne informacije – poznate kao 'exif data' – među kojima mogu biti podaci kao što su datum kada je slika napravljena, tip i model aparata ili originalne dimenzije slike. Za ovo koristimo Photoshop, a alternativni besplatan online alat koji je takođe koristan je FotoForensics
 • Vršimo obrnuto pretraživanje slika da vidimo da li su se slike pojavile negdje drugo na webu. Za ovo je dobar Google reverse image search, kao i Tineye
 • Provjerimo pretraživanje satelitskih slika da bismo pokušali potvrditi prikazane lokacije. Pored Googlea i Binga, veoma je koristan i Earth Explorer.
 • Pogledamo lokalnu vremensku prognozu – da li vrijeme na slikama odgovara vremenu koje je zabilježeno tog dana? Za ovo je naročito dobro pretraživanje vremena na Wolfram Alpha.
 • Analiziramo korisnički račun na društvenim medijima, provjeravamo njegovu vjerodostojnost, istoriju, interakciju i odnos sa drugim korisnicima i web stranicama. Ovdje je korisno nekoliko web stranica, među kojima su Fake Follower Check, Kred i Klout
 • Tražimo druge profile korisnika na društvenim medijima. Pipl je najsveobuhvatniji alat za to koji smo do sada otkrili. 
 • Vršimo međusobno povezivanje sa drugim potvrđenim sadržajima i izvještajima od naših vlastitih novinara i producenata, te drugim agencijskim izvorima. 
 • Provjeravamo ima li drugih komunikacija ili pominjanja istog ili sličnog sadržaja u drugim društvenim medijima ili šire na webu. Reddit se sve više dokazuje kao odlično sredstvo koje nam u tome pomaže. 

Distribucija širom BBC News-a

Nakon što smo pronašli izvor i provjerili sadržaj ili autora, naš cilj je da to što prije objavimo na našoj News web stranici, te na domaćim i međunarodnim radio i TV stanicama i programima.

Šaljemo 'hitna obavještenja o korisničkom sadržaju' putem sistema koji se zove ENPS. To je jedna od glavnih produkcijskih platformi koja se koristi širom BBC News-a. Ona osigurava da svi informativni programi, reporteri i producenti koji rade na odgovarajućoj priči vide informacije o slici/snimku/autoru ili obavještajne podatke čije smo izvore utvrdili i provjerili.

Ova hitna obavještenja ne sadrža kontakt podatke bilo koga od ljudi s kojima smo razgovarali – te podatke dajemo tek kada dobijemo pozive od zainteresovanih producenata koji su vidjeli naša obavještenja. To nam pomaže da vodimo računa o zahtjevima i da damo prioritet emitovanju udarnih vijesti.

Prije nego što proslijedimo kontakt podatke, provjerimo sa korisnikom da li se slaže da ide u eter i da ga zovu naši različiti informativni programi. Kada su u pitanju osjetljive priče, obavezno provjerimo s korisnikom nakon što je završen intervju da bismo bili sigurni da se i dalje slaže da ga zovu u druge programe, te nastavljamo da pratimo situaciju.

Kada prosljeđujemo slike i snimke, pobrinemo se da eventualni zahtjevi za autorstvom budu preneseni odgovarajućem TV programu i informativnoj web stranici.

U slučajevima kada nismo uspjeli da direktno stupimo u vezu sa korisnikom, a izvršili smo zasebne provjere da bismo utvrdili vjerodostojnost, pobrinemo se da upotrijebimo formulaciju koja se može koristiti u eteru ili online da opiše šta znamo o datom snimku. Naprimjer, mnogi snimci koji dolaze iz Sirije nisu u potpunosti 'potvrđeni' jer nismo uspjeli da stupimo u vezu sa osobom koja je napravila originalne snimke. Ako emitujemo snimak koji smo provjerili i za koji smo sigurni da je autentičan, gledaocima to dajemo do znanja – uključujući informacije o tome ko je postavio sadržaj da bismo dali više konteksta.

Ovo je formulacija koju u informativnim programima koristimo za snimke iz Sirije za koje smo izvršili provjere: „Upozorenje: Uvjereni smo da su ovi snimci autentični, ali zbog njihove prirode i izvora, ne možemo biti sigurni. Svaka upotreba MORA sadržavati upozorenje u tekstu ispod snimka/u opisu slike, npr: 'BBC nije uspio u potpunosti da provjeri vjerodostojnost ovog snimka, ali na osnovu dodatnih izvršenih provjera smatra da je autentičan'.“

U ovom blogu moj kolega Alex Murray govori više o tome šta radimo sa snimcima kao što su oni o arapskom ustanku.

Sve tri faze posla – pronalaženje izvora, provjera autentičnosti i distribucija – mogu se obaviti za nekoliko minuta, tako da je ovo okruženje u kome se sve brzo odvija.

Tehnologija se stalno mijenja – kao i način na koji je naša publika koristi. Zbog toga uvijek pokušavamo da držimo korak sa najnovijim razvojem tehnologije i upotrebama u ovoj industriji. Ovaj posao je izazovan, ali nas na kraju ispunjava ogromnim zadovoljstvom.

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.