Vijeće za štampu se ne upliće u menadžerske poslove medija

Vijeće za štampu se ne upliće u menadžerske poslove medija

Izvršna direktorica bh. Vijeća za štampu smatra da inicijativa Miss Izbora 2012 ne krši etičke kodekse u izvještavanju medija, te da nema razloga za uključivanje Vijeća u ovaj slučaj.

Na molbu da komentira inicijativu Miss Izbora 2012, izvršna direktorica bh. Vijeća za štampu odgovara: 

“Bojim se da mi nismo adresa na koju ste se trebali obratiti, jer se Vijeće za štampu u BiH bavi nadgledanjem primjene Kodeksa za štampu i online medije u medijskom izvještavanju, znači, bavi se isključivo novinarskim sadržajima u medijima i uredničkom odgovornošću u objavljivanju tih sadržaja”. 
 
Zurovac naglašava da se “Vijeće  ne upliće u menadžerske poslove medija niti utiče na poslovnu politiku medija . Za takvo što postoje druge institucije”, te zaključuje da “Vijeće za štampu u BiH takodjer ne izriče nikakve sankcije, za poslove u okviru svoga mandata koristi isključivo novinarske metode kao npr. objavu demantija i ispravki pogrešnih navoda i informacija u novinarskom izvještavanju” . 
 
Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH smatra da se pitanja u vezi inicijative za Miss izbora pokrenute od strane jednog bh. medija odnose na nešto što je u ingerenciji drugih institucija, poput, kako tvrdi Zurovac:
 
- Centralne izborne komisije 
- Zakona o ravnopravnosti spolova BiH 
- Agencija za ravnopravnost spolova FBiH, RSa, i BiH 
- Grupe za ravnopravnost spolova Parlamenta BiH 
- kao i mandata organizacija civilnog društva za zaštitu prava žena i ravnopravnosti spolova.
 
Zurovac zaključuje da će ona i Vijeće za štampu BiH rado biti na raspolaganju za slučaj “kada budete imali pitanja oko kršenja etičkih kodeksa u izvještavanju medija.”