Podaci kao materijal za kvalitetno novinarstvo

Podaci kao materijal za kvalitetno novinarstvo

Len de Groot je ekspert za podatke u Knight Digital Media Center (KDMC) Univerziteta u Berkelyju. Jerry Monti i on boravili su u Sarajevu sredinom decembra 2012. na treningu koji je organizirao Mediacentar Sarajevo.  Za MC Online de Groot govori o mogućnostima koje za novinare pruža data novinarstvo.

Promjene u novinarstvu karakterizira veća i bolja dostupnost podataka, pa novinari mogu bolje obavljati svoj posao. Koristeći podatke kao alat i predstavljajući ih vizualno na webu, novinar može na novi način kreirati priče važne za njegovu publiku.
 
 
Najveći izazovi za novinarstvo u digitalnom dobu su vrijeme i resursi, kao i potreba da novinari uče nove vještine važne za digitalno doba. Novinar digitalnog doba ne mora poznavati baš sve vještine, treba izabrati jednu ili dvije stvari (npr. video ili audio, ili pravljenje mapa) i odlično ih savladati.
 
Web je novi medij sa novim mogućnostima, pa je i pričanje priča na webu različito od novinarstva u tradicionalnim medijima. Treba naučiti prednosti i mane weba, da bi novinari na najefektniji način ispričali priče njihovoj publici.
 
Trening o pričanju priča u digitalnom dobu na kojem su treneri bili Len de Groot i Jerry Monty iz KDMC centra Univerziteta u Berkeley održan je od 12-17.12. 2012. u Mediacentru Sarajevo u sklopu projekta Jačanje nezavisnih medija (Strenghtening Independent Media 'SIM') koji implementira Internews B&H u saradnji sa Mediacentrom, a koji je podržan od strane USAID-a.