Naslovnice prvih novina: Drugi svjetski rat

Naslovnice prvih novina: Drugi svjetski rat

Naslovnice prvih novina: Drugi svjetski rat

Novine koje su se pojavile tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini nastale su kao glasila narodnooslobodilačke borbe.

Arhiv Infobiro

Front Slobode pokrenut je 7. novembra 1943. godine, usred Drugog svjetskog rata. Distribuisan je u tuzlanskoj regiji i kasnije služio kao tuzlanska novina koja je izlazila do 2005. godine. Sa tim listom su nekada sarađivali Derviš Sušić, Meša Selimović i Ismet Mujezinović. List je nastao kao glasilo antifašističkog pokreta za istočnu Bosnu.

Glas (organ narodno-oslobodilačkog pokreta u Bosanskoj Krajini) pojavio se 1943. godine. Jedno vrijeme novina je izlazila kao Banjalučke novine, a od 1963. ponovo pod imenom Glas i do 1983., izlazi kao dnevni list. Od 2003. godine i trenutno je Glas Srpske, privatno vlasništvo, jedna od sedam bosanskohercegovačkih dnevnih novina.

Mladi Krajišnik se pojavio u augustu 1943. godine kao "list Ujedinjenog Saveza antifašističke omladine za Bosansku Krajinu". U uvodnoj riječi piše o velikim uspjesima i borbama krajiške omladine. Štampan ćirilicom, izvijestio je o omladini Krajine tokom dvije godine ustanka.

Naša borba pojavila se 1943. godine kao organ Ujedinjenog Saveza antifašističke omladine istočne Bosne. U prvom broju izvještava o borbama i pobjedama. Na naslovnici je i vijest „Fašistički blok se raspada“.

Oslobođenje se pojavilo 30. augusta 1943. godine kao organ narodno-oslobodilačkog Fronta za Bosnu i Hercegovinu. Na naslovnici donosi vijest „Njemačko-italijanska koalicija pred slomom“.  Od 2006. godine novina je privatno vlasništvo.

Mlada Hercegovina pojavila se 1944. godine kao list Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije za Hercegovinu.


Prije 150 godina odštampana je prva novina u Bosni i Hercegovini – 7. aprila 1866. godine u Sarajevu se pojavio prvi broj Bosanskog Vjestnika. Povodom tog značajnog jubileja, Mediacentar će objaviti desetine tekstova o novinarstvu i štampi u BiH. Obilježavanje jubileja podržao EUSR.