Naslovnice prvih novina: Socijalistička RBiH

Naslovnice prvih novina: Socijalistička RBiH

Naslovnice prvih novina: Socijalistička RBiH

Zamah štampe koji je postojao poslije Drugog svjetskog rata uticao je na to da su stvorene mnoge specifične novine koje su se bavile samo pojedinim vidovima kulture.

Primjeri toga su časopis Pozorište koji je izašao 1953. godine i filmski časopis Sineast koji je izašao 1967. godine. Oba su najvećim dijelom nastala na osnovu ogromnog entuzijazma ljudi koji su ga vodili, posebno Sineast.

Naši dani su novine koje su postojale ranije, pokrenute tokom '60-tih, sa kojima su sarađivali brojni književnici među kojima Abdulah Sidran i Zdravko Grebo.

Na tom valu političkih promjena koje su nastupile nakon afere Agrokomerc u ljeto 1987. godine, novinarstvo je „odahnulo“ što je prilika koju su mnogi iskoristili za pokretanje medija ili za nova izdanja novina koje su ranije postojale.

Naši dani iz 1987. godine bili su vjesnik društvenih promjena u smislu slobodnijeg novinarstva. Istovremeno, novine poput Javnosti koje su bile bliske Srpskoj demokratskoj stranci, SDS, ili Muslimanski glas, blizak Stranci demokratske akcije, SDA, nastaju u vrijeme pojave nacionalnih stranaka i višepartijskog sistema i vjesnici su nekih drugih promjena.

Bosanski pogledi su novine koje je finansirao Adil Zulfikarpašić, pojavile su se kao nedjeljni privatni list 7. marta 1991. godine, kao nastavak novine koja je izlazila u Švicarskoj gdje je njen finansijer i živio, i izlazile su do početka rata u Bosni i Hercegovini.

Slobodna Bosna je novina koja nastaje u tim promjenama kada se novinarstvo „oslobodilo“, uoči rata. Čuveni su po tome da su objavili nekoliko važnih stvari kao što je plan za opsadu Sarajeva ili telefonski kontakti između vodećih političkih ličnosti iz kojih je vidljivo da BiH ulazi u jednu vrlu dramatičnu budućnost, što se ispostavilo tačnim. Tokom rata je izlazila neredovno, a pojavila se ponovo pred kraj rata od kada je u narednih 20 godina, sve do kraja 2015. godine kada je ugašeno štampano izdanje.

Do 1992. godine dominantan medij je bila štampa. Od oko 500 medija koji su postojali u Bosni i Hercegovini, oko 400 su bili štampani.


Prije 150 godina odštampana je prva novina u Bosni i Hercegovini – 7. aprila 1866. godine u Sarajevu se pojavio prvi broj Bosanskog Vjestnika. Povodom tog značajnog jubileja, Mediacentar će objaviti desetine tekstova o novinarstvu i štampi u BiH. Obilježavanje jubileja podržao EUSR.