Predatorski kapitalizam štampa novac a ne novine

Predatorski kapitalizam štampa novac a ne novine

Predrag Lucić, novinar i pisac, jedan od osnivača kultnog Ferala govori o razlozima propasti novinarske profesije u posljednjih 20 godina. 

Intervju je originalno objavljen na portalu SEE MediaObservatory.