Vizuelno novinarstvo treba postati predmet na studijima novinarstva

Vizuelno novinarstvo treba postati predmet na studijima novinarstva

Intervju sa Marijom Matešić, autoricom knjige o najpopularnijim infografikama na internetu. 

Prošle sedmice ste objavili knjigu Infographics Playbook na engleskom jeziku u vlastitom izdanju. Zbog čega potreba za ovakvom knjigom? 

Vizualno pričanje priča novi je trend na Internetu. Pripovjedači traže sažete i upečatljive načine da plasiraju svoju priču koje korisnici jednostavno žele prenositi dalje i knjiga je nastala s motivacijom da se prezentiraju elementi i popularni obrasci takvih vizualnih priča.  Knjiga Infographics Playbook je katalog stilova, područja primjena, tipova dizajna i sadržaja vizualnih priča koji su primile najviše tweetova i lajkova od strane korisnika, a popularni časopisi i blogovi ih objavljuju i prenose svojim čitateljima. 
 
Vaša knjiga sadrži veliki broj primjera najpopularnijih infografika. Šta su bili kriteriji za odabir?
 
Kriteriji za odabir najpopularnijih infografika objavljenih u knjizi temeljio se na broju razmjena na društvenim medijima – Facebooku i Twitteru.  Kreirana je baza od preko 2,000 infografika. Analizirani su elementi tako prikupljenih infografika – žanrovi, tipovi dizajna i sadržaja, stilovi te izvori podataka. Oni su upakirani i prezentirani u obliku 8 vizualnih sažetaka koji bi trebali poslužiti kao izvor inspiracije, ali i step-by-step priručnik za  pripovjedače koji planiraju u nastavku kreirati i distribuirati priče i sadržaje u ovom formatu.  
 
Koliko ova knjiga može poslužiti za edukaciju novinara i studenata novinarstva? Vidite li vizuelno novinarstvo kao predmet na studijima žurnalistike?
 
Ova knjiga novinarima i studentima novinarstva može poslužiti kao izvor za pregled trendova i primjera dobre prakse vizualnog pričanja priča na zapadu, ali i step-by-step priručnik koji se temelji na analizi popularnih infografika i vizualizacija podataka. 
 
Vizualno novinarstvo je trend koji neće nestati pa bi se u nastavku trebao uvesti kao predmet u programe studija novinarstva na domaćim prostorima. U nastavku će se kako tehnologija napreduje i kako se pojavljuju novi alati na tržištu mijenjati vrste formata i stilovi za pričanje vizualnih priča što će oblikavati daljnje smjerove i budućnost vizualnog novinarstva.
 
Smatrate li da trend vizualnog pričanja priča ugrožava temelje novinarstva ili mu nudi novu šansu za život u digitalnom okruženju?
 
Ne. Samo nudi nove načine za plasiranje priče koje ljudi žele prenositi dalje na više platformi i više kanala. Govorimo o jednom sažetom i upečatljivom formatu za prezentaciju priče u vremenu kada govorimo o hiperprodukciji sadržaja kako bi se ostvarilo više pregleda, objava i razmjena na društvenim medijima, ali i dalje poslalo vrijednu i društveno korisnu poruku čitateljima.
 
U novinskim redakcijama vještine potrebne za plasiranje vizualnih priča jesu kombinacija statističkih, programerskih i dizajnerskih vještina, ali vještina prikupljanja i strukturiranja informacija. Uz poneku dozu informativnog humora i poznavanja novih medija.
 
 
Koliko su vizualizacije zaživjele u našem regionu?
 
Ovaj trend sa zapada može se vidjeti samo u tragovima u našoj regiji. Eksperimentalno. Ne postoji inovacija. Kopiraju se već isprobani predlošci i teme za vizualno plasiranje vijesti i trendova. 
 
Šta su preduslovi za kreiranje jedne kvalitetne infografike u novinskoj redakciji? Koja su znanja i vještine neophodne za pričanje vizuelnih priča?
 
Bez obzira što govorimo o novom mediju koji se razvija u skladu s napretkom tehnologije, dobra priča koja nudi vrijednost čitatelju, točni podaci prikupljeni iz kredibilnog izvora, funkcionalnost i estetika osnovni su elementi za kreiranje dobre infografike. U novinskim redakcijama vještine potrebne za plasiranje vizualnih priča jesu kombinacija statističkih, programerskih i dizajnerskih vještina, ali vještina prikupljanja i strukturiranja informacija. Uz poneku dozu informativnog humora i poznavanja novih medija. 
 
Kako vidite budućnost razvoja infografika?
 
Kao interktivnu i realnom vremenu,  i oblikovanu od strane korisnika uz uvođenje elemenata kolaboracije za više platformi i kanala. Razvoj tehnologije – knjižnica koda, alata, uređaja i novih komunikacijskih kanala oblikovat će budućnost infografika i vizualizacija podataka.
 
Kako vidite budućnost ove knjige?
 
Pozitivno. Nadam se kao jedan koristan evergreen izvor i katalog stilova, trendova i područja primjene vizualnog pričanja priča infografikama i vizualizacijama podataka.