Rodne uloge u ženskim časopisima

Rodne uloge u ženskim časopisima

U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu „Karijera, ljepota, majčinstvo: Predstavljanje rodnih uloga u ženskim časopisima u Albaniji“, Ilda Londo analizira na koji način specijalizirani ženski magazini u Albaniji mitilogiziraju žensku ljepotu i porodični život, te jačaju postojeće društvene norme i stereotipe.

Tekst “Karijera, ljepota, majčinstvo: Predstavljanje rodnih uloga u ženskim časopisima u Albaniji”, je rezultat istraživanja koje je Ilda Londo provela za potrebe regionalnog istraživačkog projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Mediacentra Sarajevo.

Kao rezultat projekta istraživanja reprezentacionih praksi, medijskog portretiranja žena i roda u medijima, Mediacentar Sarajevo je objavio zbornik naučno-istraživačkih radova „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi“ (ur. Nirman Moranjak Bamburać, Tarik Jusić, Adla Isanović). Zbornik u kojem je objavljen i tekst Ilde Londo (Albanija), sadrži i istraživačke radove autora i autorica iz Bosne i Hercegovine, Bugarska, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

“Ovaj rad analizira način portretiranja žena u ženskim časopisima u Albaniji, fokusirajući se na tri glavna elementa: karijeru, ljepotu i majčinstvo. Pod pretpostavkom da stavovi, predodđbe i likovi prikazani u medijima odslikavaju postojeće trendove, predodžbe i kulturu u društvu u odnosu na rodne uloge, analiza pokušava identificirati načine na koje se medijski diskursi i predstavljanje žena i rodnih uloga I odnosa podudaraju sa širim društvenim normama, stereotipima i praksama. U tekstu se tvrdi da prikazivanje žena u ovim časopisima potcrtava važnost postizanja ženstvenosti, a time i samopoštovanja, uglavnom kroz ljepotu, dok se umanjuje značaj ostalih važnih aspekata ženinog života, kao što su profesionalni uspjesi i borba za rodnu ravnopravnost. Ne samo da se čini da je ljepota tipična ženska vrijednost i cilj, već se i majčinstvo zagovara kao krajnji cilj, nešto bez čega bi ženin život bio nepotpun.

U prikazu porodičnog života i uloga u odnosu na majčinstvo, ne istražuju se nikakve druge mogućnosti osim vrijednosti tradicionalnog porodičnog modela, čime se jačaju postojeće društvene norme i stereotipi. Dakle, kombinacija mitova o ljepoti i porodici ograničava modele uspješnih žena u ovim časopisima, a time i čitalaca, na jurnjavu za uljepšavanjem i majčinstvom. Na taj način se karijera i druga društvena dostignuća ostavljaju kao opcija, a ne kao nužnost za samoostvarenje, čime se odražavaju i jačaju postojeće društvene norme i stereotipi.“

Cijeli tekst možete preuzeti u .PDF formatu ovdje.

Objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.