Kako planirati efikasan segment novinarske obuke

Kako planirati efikasan segment novinarske obuke

Devet instruktorskih koraka Malcolma Knowlesa: Zadobijte pažnju. Prepoznajte cilj. Prisjetite se prethodnih lekcija. Uvedite stimulaciju. Usmjeravajte učenje. Zahtjevajte učestvovanje. Budite spremni da reagujete. Ocijenite rad. Podstaknite usvajanje/prijenos naučenog.

Cilj bilo kojeg predavača jeste efikasna obuka. Ovo je naročito važno u redakciji, gdje nema dovoljno vremena, i gdje ljude odbija neefikasna obuka.

Teorija učenja odraslih uporno ističe dvije tačke o efikasnom planu obuke. Materijal treba biti praktičan, a obuka aktivna.

Profesor pedagogije kaže da je od velike važnosti razlikovati odrasle učenike od studenata. Odrasli su više samousmjereni i očekuju da preuzimaju odgovornost za svoje odluke. Poznato istresanje informacija, u obliku lekcije u u učionici, neće uspjeti sa odraslima. Prema Knowelsu, za učinkoviti plan obuke za odrasle se mora uzeti u obzir sljedeće: 

• Odrasli moraju znati zašto nešto trebaju naučiti. 

• Odrasli moraju učiti iz iskustva. 

• Odrasli pristupaju učenju kao rješavanju problema. 

• Odrasli uče najbolje kada je tema od trenutne i neposredne koristi.

Kao dio svoje teorije «Uslovi za učenje», psiholog Robert Gagne je razvio slijed devet «instruktorskih koraka», za koje on smatra da zadovoljavaju potrebe za učinkovito učenje odraslih. Gagneov okvir je dobar početak za planiranje efikasne redakcijske obuke. A to su sljedećih devet koraka:

1. Zadobijte pažnju

2. Prepoznajte cilj

3. Prisjetite se prethodnih lekcija

4. Uvedite stimulaciju

5. Usmjeravajte učenje

6. Zahtjevajte učestvovanje

7. Budite spremni da reagujete

8. Ocijenite rad

9. Podstaknite usvajanje/prijenos naučenog

Programski uzorak

Evo kako se Gagneov model od devet koraka može primjeniti u programu za anegdotski lead.

1. Zadobijte pažnju: Dijelite primjere dobrog i lošeg anegdotskog leada.

2. Prepoznajte cilj: Kako pisati dobre anegdotske leadove. 

3. Prisjetite se prethodnih lekcija: Pitajte učesnike da napišu spisak drugih tipova leadova, njihove jače strane i koristi, i razloge za korištenje anegdotskog leada.

4. Uvedite stimulaciju: predavanje o načinu rada: navedite četiri elementa dobrog anegdotskog leada.

5. Usmjeravajte učenje: Ocijenite primjere slabih anegdotskih leadova koristeći materijal o načinu rada.

6. Zahtjevajte učestvovanje: tražite od učesnika da ocijene i ponovo napišu slabe anegdotske leadove sa materijalom o načinu rada. (Alternativa: predstavite sirovi materijal za drugu priču i tražite od učesnika da izrade anegdotski lead.)

7. Budite spremni da reagujete: podijelite i raspravite o anegdoskim vodičima.

8. Ocijenite rad: prepoznajte uspješne primjere.

9. Pojačajte pamćenje/prijenos: tražite od učesnika da podijele sa grupom potencijalne anegdotske leadove za priče na kojima sada rade.

Vremensko planiranje

Kada planirate takav program, definišite vrijemenski okvir za svaki od devet dijelova, pazeći da ograničite predavanje i podstaknete samousmjereno učenje. Dolje se navodi kako program anegdotskog leada izgleda u okviru od 60 minuta.

(10 min.)

1. Zadobijte pažnju: Dijelite primjere dobrog i lošeg anegdotskog leada.

2. Prepoznajte cilj: Kako pisati dobre anegdotske leadove.

3. Prisjetite se prethodnih lekcija: Pitajte učesnike da napišu spisak drugih tipova leadova, njihove jače strane i koristi, i razloge za korištenje anegdotskog leada.(15 min.)

4. Uvedite stimulaciju: predavanje o tehnici rada: navedite četiri elementa dobrog anegdotskog leada.

5. Usmjeravajte učenje: Ocijenite primjere slabih anegdotskih leadova koristeći materijal o tehnici rada.

(25 min.)

6. Zahtjevajte učestvovanje: tražite od učesnika da ocijene i ponovo napišu slabe anegdotske leadove koristeći materijal o tehnici rada. (Alternativa: predstavite sirovi materijal za drugu priču i tražite od učesnika da izrade anegdotski lead.)

7. Budite spremni da reagujete: tražite od učesnika da predstave svoje anegdotske leadove i raspravljaju o njima.

8. Ocijenite rad: prepoznajte uspješne primjere.

(10 min.)

9. Pojačajte pamćenje/prijenos: tražite od učesnika da predstave grupi potencijalne anegdotske leadove iz priča na kojima sada rade. Primjetite da je vrijeme za predavanje kratko. Više se vremena provodi na primjeni materijala o načinu rješavanja problema. Aktivna obuka udovoljava željama odraslih učenika tako što omogućava dovoljno vremena  za vježbanje novih vještina i učenja o njima. To povećava vjerovatnoću da se nove vještine nauče i primjene na poslu – što je test za efikasnu obuku.

U programskom okviru, dug segment predavanja je upozorenje da program pokušava preći prevelik dio materijala. Kad program pokušava preći prevelik dio materijala, i ne dozvoljava dovoljno vremena za vježbu, neće biti efikasan.

Ovo svakako nije jedini način planiranja programa redakcijske obuke. Međutim, kad razvijete svoj sopstveni plan obuke, Gagneov model je još uvijek dobar podsjetnik osnovnih komponenti za efikasnu obuku. 

• Kliknite ovdje za radni test koji će vam pomoći u vašem sljedećem programu obuke.

Preuzeto i prevedeno uz dozvolu sa sajta www.notrain-nogain.org

Adresa originalnog teksta: http://www.notrain-nogain.org/Man/TtT/mich.asp