Organizacija timskog izvještavanja

Organizacija timskog izvještavanja

Planirajte organizaciju unapred. Definišite uloge u timu, izbegavajući preklapanja. Načinite plan izveštavanja. Budite spremni na promene u hodu. Upoznajte osobine članova tima. Dijelite informacije, izvore i ideje. Otvoreno razgovarajte o problemima.

www.notrain-nogain.org

Razgovarajte o planovima izvještavanja

• Definišite svoju ulogu. Vjerovatno imate kratki opis svojih zadataka. Možda ga u svom radu proširujete, što pojedinačno, što u okvirima svog tima. Dodatno pojasnite svoju ulogu, u pisanom obliku i kroz razgovore sa vođom tima, i timom kao cjelinom. Sa kojih rutinskih sastanaka i događaja morate planirati izvještavanje? Koje periodične ili godišnje događaje morate uvrstiti u svoje planove o izvještavanju (pojedine događaje, kao i tipove događaja)? Koje vrste događaja obično ne pokrivate izvještavanjem, ali ste zaduženi za njihovo praćenje zbog moguće pojave tema za izveštavanje? Sa kojim vrstama agencija ili institucija, javnih ili privatnih, ćete redovno raditi? Koji su najvjerovatniji nezvanični i vaninstitucionalni izvori vijesti u vašoj specijalnosti (sektoru)? Koji su nezvanični katalizatori ili konektori, koji će vam pomoći da saznate i izvijestite novosti iz okvira vaše specijalnosti? O kojim pitanjima i temama redovno izvještavate? Koliko vašeg rada otpada na svakodnevno izvještavanje? Koliko na kratkoročne projekte? Koliko vašeg rada bi se trebalo odnositi na dugoročne projekte?

• Definišite uloge svojih timskih kolega. Razgovarajte sa svojim kolegama i vođama tima o svojem opisu posla. Oni mogu predložiti nešto što možete uvrstiti u svoj opis posla. Da li se njihova očekivanja u vezi sa vašim poslom slažu sa vašim planovima? Ako ne, razgovarajte o načinima na koje se ta očekivanja mogu prilagoditi. Da li se vaša očekivanja u vezi sa njihovim poslom slažu sa njihovim planovima? Sjetite se da su i vaš i njihovi opisi poslova samo planovi, a ne kalupi u koje se obavezno morate uklopiti. Ovi planovi će se mijenjati sa sticanjem većeg znanja u poslu, kroz rad sa članovima tima, i kroz promene situacije u zajednici i redakciji, koje zahtjevaju brzo prilagođavanje.

 Pronađite preklapanja u zadacima. Utvrdite na kojim se područjima vaša specijalnost preklapa sa specijalnostima drugih članova vašeg, ili reportera iz drugih timova. Na kojim pričama ćete vjerovatno raditi i vi i oni?

• Razgovarajte o preklapanju. Prije nego što konkretne priče dođu u međusobni konflikt, razgovarajte sa ostalim članovima tima i timskim vođama o tome šta raditi u slučaju da dođe do preklapanja. Ima li u tome jedan reporter primarnu odgovornost, a drugi sekundarnu? Ili obojica imaju primarnu odgovornost u specifičnim situacijama? Oba reportera moraju pristati da razgovaraju o izvorima, idejama za priču i novim tokovima. Razgovarajte o mogućim neslaganjima, kao i o mogućnostima saradnje. 

• Utvrdite gdje su prazine u "pokrivanju" i uklonite ih. Koje agencije, institucije, područja, ljudi ili priče možda ne ulaze u okvire nekih specijalnosti, onako kako ste ih vi zacrtali? Naročito pažljivo razmislite o organizacijama ili temama koje nisu geografski određene ili obuhvaćene tradicijom. Naročito pažljivo razmislite o ljudima van hijerarhijske strukture vlasti u vašoj zajednici. Razgovarajte da li bi neko iz tima trebao proširiti područje svoje specijalnosti, da bi ispunio eventualne praznine. Potencijalni sukobi mogu predstavljati i potencijalne praznine: dva reportera imaju potencijalne odgovornosti na istom području, i svaki od njih pretpostavlja da će ih ispuniti onaj drugi, ne potvrdivši svoje pretpostavke.

Upoznajte svoj tim

• Upoznajte sposobnosti članova tima. Razgovarajte sa svojim kolegama o specijalnim umijećima svakog od vas. Koje jezike govore različiti članovi tima? Govore li ih tečno? Reporter koji se ne osjeća dovoljno siguran da bi na nekom jeziku uradio intervju, ipak može taj jezik govoriti dovoljno tečno da bi pomogao nekom kolegi da telefonom pita izvor informacija da li neki član njegove porodice govori engleski (ili osnovni jezik koji se koristi u redakciji). Koliko su vični članovi tima u pretraživanju interneta? Korištenju Zakona o slobodi informisanja? Pretraživanju sudskih registara? Razumijevanju pitanja poreza? Razumijevanju budžeta? Razumijevanju pravnih problema? Čitanju finansijskih izvještaja? Izvještavanju uz pomoć kompjutera i interneta?

• Upoznajte interesovanja i iskustva članova tima. Timski drugovi vam mogu poslužiti kao vrijedan izvor razumijevanja tema koje iskrsavaju pri radu na nekoj priči. Saznajte ko je od njih posebno zainteresovan za neku specifičnu vrstu muzike koju vi ne pratite, ili ko pripada vjerskoj zajednici koja je vama nepoznata, ili ko se možda susreo sa nekim određenim zdravstvenim problemom. Uz poštovanje prava na privatni život svakog člana, vi možete saznati ko vam može najviše pomoći da shvatite pitanja koja će se eventualno pojaviti tokom izvještavanja.Dijelite informacije sa timom

• Delite izvore informacija. Recite svojim timskim drugovima koje direktorije, izvještaje, baze podataka i referentnu literaturu imate, a koji bi im mogli biti od pomoći. Označite ih svojim imenom, tako da vam ih vrate. Budite uviđavni pri posuđivanju od timskih drugova. Ako su u blizini, tražite dozvolu čak i ako su vam već dali načelnu saglasnost. Ako ta osoba nije u blizini, pošaljite joj e-mail u kojem je obavještavate da ste od nje nešto posudili, i kada to namjeravate vratiti. Potom to i vratite. Aktivirajte kompjuterski potsjetnik ili obilježite kalendar čim nešto posudite, da ne biste zaboravili vratiti. Kada na nekim web-stranama nađete podatke koji bi mogli biti od pomoći ostalim reporterima, ispričajte to članovima svog tima. Recite im koji vrijedni izvori postoje u vašoj biblioteci, javnoj biblioteci ili bilo gdje drugo u zajednici.

• Razgovarajte o idejama. Razgovarajte o načinima na koje planirate sa ostalima podijeliti svoje ideje i sugestije o izvještavanju. Kada je prikladno dati nekom reporteru direktnu sugestiju? Kada je potrebno da sugerišete nešto vođi tima ili timu kao cjelini? Koji je najbolji način za saopštavanje ideja: licem u lice, na ličnu e-mail adresu, preko e-mail liste za diskusije, pomoću dokumenta za ideje u vašem kompjuterskom sistemu, kojem svi imaju pristup, na sastancima tima?

• Razgovarajte o izvorima. Dešavaće se da naiđete na izvore čija stručnost ne ulazi u okvire vaše specijalnosti. Obavestite o njemu članove tima kojima bi taj izvor mogao biti od pomoći. Ipak, pobrinite se za koordiniciju, da ne bi stalno imali dva tima na jednom izvoru.Spriječite nastajanje problema

• Imajte na umu raznolikost unutar tima i zajednice. U kojoj mjeri vaš tim odražava zajednicu o kojoj izvještavate? Koji dijelovi zajednice se ne odražavaju u vašem timu? Koji dijelovi su prezastupljeni? Koji dijelovi nisu dovoljno zastupljeni? Koja vanprofesionalna iskustva članova tima doprinose timskoj raznolikosti? Razgovarajte na koji način bi se resursi koji su na raspolaganju mogli upotrijebiti u pisanju o zajednici. Ispitajte na koji bi način raznolikost unutar vaše grupe mogla poboljšati vaše izvještavanje o zajednici. Ispitajte na koji bi način nepostojanje raznolikosti unutar vaše grupe moglo ograničiti vaše izvještavanje o zajednici. Šta možete učiniti da izbjegnete nastajanje eventualnih praznina u izvještavanju? 

• Otvoreno razgovarajte o problemima. Potrebno je da postignete pravi nivo saradnje. Često će timski rad zahtijevati od reportera zajednički rad na nekoj priči. Ponekad će timski rad zahtijevati da neki reporter sa malo iskustva radi na priči sa reporterom-veteranom. Ponekad će se reporter sa malo iskustva osjećati izgubljen i nedovoljno cijenjen u sjeni veterana. Otvoreno i iskreno razgovarajte o ovoj ravnoteži. Ponekad je potrebno da veteran preuzme vođstvo jer je priči potrebna iskusna ruka. Ponekad je potrebno da veteran odstupi i pruži priliku drugom reporteru da stiče iskustvo. Ponekad će mlađi reporter imati znanja koja veteranu nedostaju. Otvoreno razgovarajte o tome na koji način je najbolje postupiti u datoj situaciji. Priznajte neugodnost situacije i razgovarajte o njoj, ukoliko ona bilo kome od vas smeta.

• Poštujte razlike u stilu. Pojedini reporteri se razlikuju po tempu rada, radnom vremenu, produktivnosti, takmičaskom duhu, urednosti, navikama, ličnim i profesionalnim standardima, smislu za humor, stavu prema poslu, stavu prema vašim novinama, stavu prema zajednici, situaciji kod kuće, ulozi u redakciji i ostalim pitanjima i karakteristikama. Mnoge među ovim razlikama čine rad u redakciji zanimljivim i stimulativnim. Neke razlike iritiraju ostale kolege. Otvoreno razgovarajte o ovim razlikama koje smetaju. Možda ćete čuti neko razumno objašnjenje koje će vam pomoći da shvatite i uvažite nečiji nekog kolege. Ili ćete postati osjetljiviji u shvatanju na koji način vaš stil djeluje na vaše kolege. 

• Razgovarajte kako da "pokrivate" jedan drugoga. Iz najrazličitijih razloga, dešava se da pojedini članovi tima odsustvuju sa posla: odmor, bolest, porodični razlozi, rad na drugim projektima. Na koji način ćete pokriti odgovornosti tog reportera za vrijeme njegovog odsustva? Da li je potrebno da ovi reporteri pripreme listu kontakta i uputstva o radu koja prevazilaze okvire opisa poslova, da bi pomogli svojim kolegama koji će ih mijenjati? Da li ćete čekati da se odsustvovanje dogodi, i tek onda pripremati takve informacije, ili bi ih svaki reporter trebao pripremiti, da bi bile spremne za slučaj potrebe?

Ne zaboravite čitaoca

• Tekst je najpreči. Ako dva člana tima, svaki za sebe, planiraju raditi na istoj priči, rješenje razlika će se naći u samoj priči, jer je ona važnija od bilo čijeg ega. Ko će najbrže i najbolje prenijeti priču čitaocima? Ko najbolje poznaje tu temu? Ko raspolaže vrijemenom potrebnim da se priča uradi kako treba? Rješenje je ponekad u saradnji. Ponekad je ono u odluci o tome koji reporter treba sam uraditi priču. Rješenje je uvijek u izabiranju najboljeg načina služenja čitaocu.

• Usredotočite se na čitaoca. Kada razgovarate o pitanjima timskog rada koja su naizgled interna, vodite računa o tome koji pristup bi najbolje služio čitaocu. Ako čitaoci neće imati ništa od nekog jednostavnog internog rješenja, onda morate nešto žrtvovati ili razlike pomirite tako, da se nađe pristup koji će čitaocima najbolje poslužiti.

Materijal je preveden i objavljen uz dozvolu.