Savjeti za novinara koji počinje trenirati druge

Savjeti za novinara koji počinje trenirati druge

Nema mnogo obučenih trenera u regionu, ali ima urednika koji žele i imaju šta da prenesu na mlađe kolege. Zašto se urednici ne bi odlučili za klasične, prave radionice, pored stalnih instrukcija tokom rada? Ako pokušate, držite se što više ovakvih savjeta.

Ako ste iskusan novinar, ali nemate iskustva kao trener, ovi savjeti vam mogu pomoći da organizujete i prezentirate radionicu za druge novinare:

Učiniti …

- Potrebno je da imate jasne, sažete i dobro fokusirane ciljeve. Jedan od korisnih načina da ih fokusirate je sljedeći: “Na kraju ovog časa učesnici će znati X, ili umjeti X”. Za uobičajenu radionicu od 60 ili 90 minuta ispravno je imati tri cilja, a oni bi trebali biti isti oni koji se koriste u njenoj promociji i uvodu. Skicirajte svoje ciljeve na početku prezentacije, pojedinačno se na njih vraćajte tokom njenog izlaganja i revidirajte ih na kraju. Radi se o klišeu, ali je zaista djelotvorno: recite im da ćete im reći; recite im; a zatim im recite da ste im rekli.

- Koristite “udicu” pomoću koje ćete ljudima približiti svoju temu: istinitu (po mogućnosti šaljivu) priču; jedan ili više centralnih primjera; ili postavite scenu tako što ćete uključiti publiku. 

- Napravite strukturirane bilješke koje će logičnim tokom sadržavati osnovne tačke, anegdote, primjere, studije slučajeva i diskusije. Za svaku sekciju svoje prezentacije odvojite utvrđenu količinu vremena. Isprobajte prezentaciju – najbolje na mjestu na kojem je planirate i održati. Improvizacija je uvijek loša ideja.

- Uključite sredstva vizuelne pomoći (što jednostavnija, to bolje) koja će vam omogućiti da naglasite ono što je bitno i upotpunite sopstveni glas. - Angažujte publiku u diskusijama, primjerima, čak igrama – u svemu što je potrebno da ih se uključi, tako da ne morate cijelo vrijeme samo držati predavanje. U uspješnoj, profesionalno vođenoj radionici, voditelj predstavi materijale publici, a zatim podstiče učesnike u njihovoj “rekonstrukciji” na način na koji bi ih upotrijebili na svom poslu. Oni ne uče samo slušanjem vaših ideja nego njihovom primjenom u praksi. Sjetite se redosljeda: Diskusija —> Praksa —> Feedback —> Primjena. Jedna obično uspješna (mada vjerovatno prečesto korištena) tehnika se sastoji od podjele grupe na manje ekipe u cilju vježbe i feedbacka, nakon čega će svaka od ekipa izvijestiti o svojim rezultatima. Ako ovo učinite, ograničite timove na pet ljudi i dajte konkretna uputstva i očekivanja.

- Razmislite o mogućnosti da unaprijed zadate neko štivo ili drugu pripremu – nešto što će angažovati učesnike, a neće ih preopteretiti. Objasnite u čemu je svrha domaćeg rada, i na koji način bi ga trebalo upotrijebiti. Na primjer, neki članak o određenoj tehnici pisanja priče može poslužiti kao odskočna daska za raspravu u radionici o pisanju.

- Mijenjajte ritam. Sa predavanja prelazite na sredstva vizuelne pomoći, a zatim na vježbu, pauzu i natrag na predavanje, tako da čas ne postane monoton. Mijenjajte intonaciju, koristite gestove rukama i krećite se prednjim dijelom prostorije, da biste održali svoju prezentaciju aktivnom. Smijte se i uspostavite kontakt pogledom sa ljudima u sali. Ako vi sami izgledate zainteresovani, veća je vjerovatnost da će to biti i ostali.

- Predvidite koja pitanja bi se mogla postavljati na osnovu vašeg izlaganja, i budite spremni da na njih odgovorite. Ako ste u velikoj grupi, ponovite pitanje prije nego što na njega odgovorite, tako da ga svi mogu čuti. Razmislite o mogućnosti primjene tehnike ‘odbojke’, pomoću koje ćete angažovati publiku: postavite to pitanje čitavoj grupi i tražite njihove ideje i rješenja.

- Podijelite štampane materijale koji rezimiraju izložene činjenice i grade most do konkretnog posla koji ljudi obavljaju. Pomoću štampanih materijala radionica će postati lakša za upotrebu i trajnija.

- Dajte odabranu bibliografiju sa naslovima knjiga, članaka, video materijala i web strana koji će učesnicima poslužiti za daljnje učenje. 

- Dolazite na časove nešto ranije i dajte sebi vremena da riješite sve eventualne probleme prije nego što ih publika primijeti. 

- Završavajte časove na vrijeme, nakon što izložite rezime osnovnih ideja. Razmislite o korištenju ‘poziva na akciju’ koji će izazvati učenike da primijene vaše savjete u svojoj sljedećoj priči, fotografiji ili dizajnu strane.

Šta ne činiti …

- Početi glasnim čuđenjem zašto su vas uopšte pozvali da vodite nastavu, ili nekom drugom vrstom izvinjenja zbog svog prisustva. Takva skromnost se najčešće tumači kao strah ili zbunjenost, pa će od tog trenutka sve krenuti nizbrdo.

- Provesti radionicu u čitanju ili obradi štampanih materijala koje ste podijelili na početku. To je dosadno – učesnici su to mogli i sami učiniti. Umjesto toga, neka vam takvi materijali posluži samo kao skica osnovnih ideja koju ćete podijeliti na kraju kao podsjetnik.

- Podijeliti previše štampanih materijala. Mnogo je veća vjerovatnost da će ih ljudi pročitati ako je na njima samo nekoliko istaknutih poenti – a možda i upotrijebiti u radu na ispunjenju nekog zadatka u bliskom roku.

- Postati žrtva nervoznih manira, kao što je poigravanje sitninom ili nakitom. Učesnici će se koncentrisati na to, umjesto na ono što govorite.

- Učiniti sredstva vizuelne pomoći glavnom zvijezdom svoje prezentacije. Ona najbolje funkcionišu kao pomoć u naglašavanju vaših glavnih ideja. Vaša snaga kao voditelja radionice je u interakciji sa grupom, a ne u sredstvima vizuelne pomoći.

- Oslanjati se na tehnologiju. Video materijali, slajdovi i PowerPoint zahtijevaju opremu koja često zakaže kada vam je potrebna – a to je jedan od najgorih načina da umrete na pozornici. Često će jednako dobro poslužiti jednostavna flip-karta ili štampani materijal. Ako ipak želite koristiti tehnologiju, uvijek imajte i rezervni plan.

- Psovati ili se služiti neslanim šalama. Nikad ne znate da li će se neko iz publike zato osjećati neugodno.

- Čekati da postignete savršenstvo. Koristite pravilo od "80 procenata". Kada ste 80-procentno spremni za predavanje, počnite. Za preostalih 20 procenata je potrebno daleko više pripreme, a sama prezentacije neće biti mnogo bolja. 

- Kritikovati rad pojedinaca pred grupom. Niko nema tako debelu kožu da bi to mogao lako podnijeti. Umjesto toga, koristite primjere iz drugih publikacija, preradite neki primjer da biste maskirali identitet njegovog autora, ili pozovite autora na raspravu «za i protiv» tog rada.

- Završiti pitanjima i odgovorima. Izgubićete kontrolu nad završnim trenucima, a oni mogu imati kritičnu važnost za vašu namjeru da navedete ljude da primijene vaše savjete.Izvor: www.notrain-nogain.org

Originalni tekst na engleskom pročitajte na:

http://www.notrain-nogain.org/Man/TtT/present.asp