Hijerarhija unutar opreme teksta: slojevi pripovijedanja

Hijerarhija unutar opreme teksta: slojevi pripovijedanja

Šta je osnovna uloga višeslojne opreme teksta u novinama? Koje grafičke i tehničke principe nije uputno kršiti? Ima li primera neortodoksnog, ali korisnog višeslojnog opremanja novinskog teksta? Da li je višeslojna oprema neophodna baš svakom tekstu?

Naslov nas uvodi u priču i pomaže nam u izboru teksta koji ćemo preskočiti u potrazi za drugim. Pošto su veliki i istaknuti -- napisani slovima najmanje tri puta većim od onih kojima je napisana većina tekstova – oni plijene pažnju. S obzirom da je u današnje vrijeme sve više čitalaca koji praktikuju umijeće 'skeniranja’ pri čitanju svojih dnevnih novina, i važnost koju ima uloga teksta se utrostručila.

Da bi najave imale što više učinka – da bi se ubrzao proces ispitivanja i pojačalo pripovijedanje – najbolje im je dodati još “slojeva” ili “dodatnih misli”.

Usamljeni naslov se pretvara u stvar prošlosti. Zamjenjuje ga višeslojna oprema, koja se pojavljuje u sve više novina koje misle na dobrobit svojih čitalaca. Istorijski gledano, naslovi su se rijetko kad pojavljivali bez druge opreme. New York Times, a još više Wall Street Journal, oduvijek su koristili više elemenata opreme. Prava je umjetnost uraditi to dobro.

• Višeslojna oprema mora, u kratkom bljesku, predstaviti priču kojoj su pridružene i u svakom sljedećem sloju dodati po neku novu informaciju. Prvi red se odnosi na samu priču, a svaki sljedeći sloj osvjetljava njene nove aspekte. U savršenom svijetu su višeslojne najave napisane tako, da čitalac koji ne želi pročitati čitav tekst nego samo 'skenirati’ priču, ipak dobija osjećaj da je saznao 'suštinu’ njenog sadržaja.

• Višeslojna oprema mora pružati tipografski kontrast: ako je glavni naslov napisan podebljanim slovima, daljnji slojevi moraju biti sve tanji; glavnom naslovu napisanom običnim slovima, mogu se pridružiti slojevi u kurzivu. U posljednje vrijeme neki praktikuju slojeve u drugoj boji (Expressen iz Štokholma, na primjer).

• Višeslojna oprema mora sadržavati i kontrast po veličini: ako je glavna napisana slovima veličine 36, prvi sloj mora biti veličine 18, a sljedeći veličine 14. Kao primjere ove hijerarhije po veličini, pogledajte prvu stranu lista Wall Street Journal Europe.

• Višeslojna oprema ponekad može poslužiti da naglasi neku ekskluzivnu priču ili važnog autora. Britanske novine to rade dobro, i koriste slojeve za predstavljanje elemenata izvan same priče, zalazeći u njene neuobičajene aspekte, kao što je neki prominentni autor. Pogledajte Financial Times (vikend izdanje), kao i Guardian i londonski Times.

Naravno, ne moraju se sve najave pisati u više slojeva. Idealno bi bilo da se višeslojna oprema javlja na vrhu stranice, i obično je potrebno da je imaju glavne priče na unutrašnjim stranama. Što se tiče tekstova na donjoj polovini novina i kratkih priloga, čitaoci će imati više koristi od pojedinačnih naslova.

Tekst je preveden sa sajta Poynter Instituta uz dozvolu uredništva.