Pravila novinarskog pisanja

Pravila novinarskog pisanja

Pravila novinarskog pisanja i neke razlike između percepcije radijskog priloga i štampanog teksta

Ispričajte priču

Odlučite šta je u stvari vaša priča.

“Prodajte” je: napišite jake uvodnu i zaključnu rečenicu.

Jasno odredite putokaze - vodite slušaoca kroz priču.

Objasnite ko, šta, kada, gde i zašto.

Kratko i jasno

Kratke reči i rečenice.

Svaka rečenica – jedna misao.

Izbjegavajte:

Prideve

Statistiku

Zagrade

Činjenice na kraju rečenice

Pasiv

Pozivanje na juče, ranije, prošlu nedelju

Ponavljanje reči

Koristite govorni jezik

Upotrebljavajte svakodnevna sažimanja reči i izraza

Izbegavajte izrazito književni jezik

NEKE RAZLIKE IZMEĐU ŠTAMPE I RADIJA

Štampa

Čitalac može:

Odabrati mesto čitanja

Kratiti i preskakati

Ponovo čitati ili se vraćati na pročitano

Čitalac ne može:

Razgovarati sa autorom

Postati deo teksta

Radio

Slušalac ne može:

Odrediti dinamiku

Kratiti ili preskakati

Ponovo čitati i vraćati se na pročitano

Slušalac može:

Razgovarati sa voditeljem

Postati deo programa

Materijal je korišten na BBC Školi novinarstva Mediacentra Sarajevo.