Priručni blog rječnik

Priručni blog rječnik

Ogromnu ekspanziju blog zajednice, koja je u posljednjih nekoliko godina postala globalna web zajednica ljudi svih mogućih profila, pratila je i pojava novih termina komunikacijske ili tehničke prirode koji su uglavnom neophodni za praćenje komunikacije u Blogosferi, održavanje i promoviranje vlastitog bloga.

Januar 2006.

Ovim rječnikom NetNovinar.org pruža uvid u terminologiju blogerske zajednice. Objašnjeni su najčešće upotrebljavani termini u blogerskom slengu, vrste blogova (Vlog, Multiblog…), niz termina koji se tiču održavanja vlastitog bloga ili potrage za određenom blog temom, kao i neki tehnički termini čija upotreba nadilazi Blogosferu i odnosi se i na alate potrebne (i novinarskoj struci) za rad ili uopšte efikasnije snalaženje na netu.

BLOG RJEČNIK

Advocacy blog – Blogovi sa određenom aktivisitičkom porukom koji se manje bave aktualnim događanjima, a više su polemički nastrojeni.

Agregator (news agregator) - Softverska aplikacija, web stranica ili servis koji sakuplja povezani sadržaj (syndicated content) u RSS, RDF ili Atom formatu sa blogova ili drugih medijskih sajtova. Agregator u običnom prozoru u brauzeru prikazuje skraćenu informaciju o sadržaju na određenim web sajtovima ili blogovima koje je korisnik prethodno odabrao da želi pratiti, a bez potrebe da posjećuje ili surfa po samim sajtovima ili blogovima.

Atom – Kao i RSS, format kojim se povezuje (dobija, šalje ili pregleda) sadržaj iz blog zajednice ili izvora vijesti sa weba.

Audioblog – Blog na kojem su postovi u zvučnom formatu (glas, muzika…), obično praćeni kratkim tekstualnim komentarom.

Blawg – Specijalizirani blogovi koje rade advokati, pravnici i ostali koji se isključivo bave pravnim pitanjima.

Bleg – Blog post koji je poziv čitateljima za informacijom ili doprinosom.

Blog ecosystem – Termin koji označava skup linkova koji vode do određene grupe blogova.

Blog platforma – Web sajt na kojem je moguće jednostavno napraviti blog. Npr. www.blogger.com, www.mojblog.hr ili www.blogger.ba.

Blogebrity – Internet projekt pokrenut maja 2005. sa ciljem prezentiranja poznatih ličnosti iz svijeta bloga, a preko A,B i C liste popularnosti i uticaja. Najavljivan za jesen 2005. i kao štampani časopis ali se, po dostupnim informacijama, nije pojavio u ovom izdanju.

Blogerati – “Inteligencija” blogosfere, vrsta bloggera koji se osjećaju pozvanim ili su kompetentni za širu analizu bloga kao medija, njegovih tehničkih mogućnosti i teoretiziranje o mogućim budućim načinima upotrebe bloga.

Blogfoo – Blog izjave napisane u duhu generaliziranja iako je jasno na koga ili na šta se odnose.

Bloggerel - Tvrdnja u komentarima na blogu koja se ponavlja u nedogled.

Bloghopping – Praćenje linkova sa jednog blog posta na drugi, na drugi blog ili vanjski web sajt, blog surfanje.

Blogistan – Drugi naziv za Blogosferu, ali češće oznaka za blogove sa ratnom tematikom.

Blogopotamus – Vrlo dug blog članak/post.

Blogorrhea – Sindrom pretjeranog postanja.

Blogosphere (Blogosfera) - Svi blogovi ili blogerska zajednica.

Blogroll – Lista vanjskih linkova na blogu, obično poveznica sa drugim blogovima, najčešće linkuje na zajednicu blogera prijatelja ili na blogove slične tematike.

BlogRoots – Web sajt za podršku blogerima nastao inspiriran knjigom "We Blog: Publishing Online with Weblogs" (autori Paul Bausch, Matthew Haughey, Meg Hourihan izdavač John Wiley & Sons). Ugašen u januaru 2005.

Blogspot – Blog platforma, server koji hostuje blogove, recimo blogger.com.

Blogstream - Jezička igra sa terminom mainstream (“glavna struja”) koja se odnosi na blogove koji se bave nekim specifičnom događajem tipa 9-11 i slično (http://www.blogstream.com/).

Blogware – Software koji se koristi za izradu i održavanje bloga.

Busiplogs – Blogovi koji isključivo promoviraju određenu uslugu, proizvod ili biznis.

Comment spam – Problem koji se javlja kada se u komentarima na blog post pojavljuju reklame, slično kao obični e-mail spam.

Commentariat – Apstraktna zajednica komentatora blog postova.

Content Syndication – Način na koji autor(i) bloga omogućavaju prikazivanje dijela ili cijelog blog sadržaja na drugim blogovima ili web sajtovima ili način kojim se dobijaju informacije o promjenama na web sajtovima ili blogovima, i to u RSS, Atom, RDF formatima.

Crisis blog – Ne-javni, obično korporacijski i/ili interni blog na kojem se vodi komunikacija unutar te organizacije ili kompanije u cilju riješavanja određenog internog problema.

Darkblog – Ne-javni blog, obično iza firewalla kojem šira javnost ima ograničeni pristup.

Dead tree media – Naziv za štampane ili “stare medije”.

Edublog – Edukacijski blog.

Eklektični blog - Blog koji sadrži postove i-ili informacije sa drugih blogova ili izvora vijesti sa interneta, ali vrlo rijetko bloger koji ga održava postavlja sopstveni, originalan sadržaj na njega.

Event blog – Blog koji iskljušivo pokriva neki događaj, konvenciju, simpozij ili slično. Obično komercijalan blog.

Fast-check – Termin koji opisuje internet provjeru kredibiliteta određenje tvrdnje na blogu.

Feed – Dokument u vidu kratke informacije koji sadrži naslov, opis i dio teksta ili sliku koja upućuje na potpuniju informaciju na web sajtu ili blogu čiju internet adresu korisnik uvrsti u RSS čitač. 

Flog - Lažni blog, anonimno vođen, iza kojeg se obično krije reklama.

Frogblogs – Pogrdan naziv za frankofonske blogove.

Hitnosis – Sindrom stalnog ažuriranja bloga postovima.

Interblog war - Serija razmjene postova koji se tiču određene teme između dva ili više blogova.

Journal blog – Možda najraširenija vrsta bloga u formi ličnog dnevnika.

K-log ili K-Blog – Interni blog nevidljiv širokoj publici, obično služi kao komunikacijski menadžment sistem u kompaniji.

Kolaborativni blog – Blog koji održava više od jedne osobe, a fokusira se na jednu specifičnu temu.

Mediasphere – Medijska sfera, kolektivitet konvencionalnih medija, vidi Blogosphere / Blogosfera.

Metablogging – Pisanje blog članaka o blogingu, blogiranju.

Moblog – Blog koji je moguće ažurirati/održavati sa mobilnog telefona ili nekog sličnog digitalnog komunikacijskog uređaja.

MSM – Skraćenica za mainstream media iliti glavnostrujaške, obično komercijalne masovne medije.

Multiblog – Kreiranje i održavanje dva ili više blogova.

Parent blog – Naziv za blog koji je naveo određenu osobu/e da pokrene/u vlastiti blog.

Photoblog – Blog koji sadrži uglavnom fotografije.

Ping – Naziv za software koji prijavljuje vaš blog na blog pretraživače.(Vidi http://www.topshareware.com/Blog-Blaster-download-36661.htm). U generalnoj terminologiji informacionih tehnologija, ping je akronim za packet internet grouper tj. alat sistem administora kojim se šalje mali paket informacija (64 byte-a) da bi se utvrdio status web sajta (status u smislu da li je pao, dostupan ili ne).

Plog – Blog uspostavljen da bi se pratio razvoj određenog projekta (projekt blog). Post – Textualni, grafički, audio ili video sadržaj objavljen na blogu.

Progblog – Progresivni blog koji obično odražava krajnje lijeve liberalne stavove.

RDF - Format povezivanja sadržaja na webu u kojem se dobijaju informacije o događanjima u blogosferi ili na webu. Akronim za Resource Description Framework (“Okvir opisa sadržaja”).

RSS – Format dokumenta koji se automatski dobija u news (RSS) agregatoru, a sadrži informaciju o tome da li se na određenim sajtovima ili blogovima pojavio novi sadržaj bez potrebe da ih korisnik posjećuje. RSS je akronim za Rich Site Summary (sažetak bogatih sajtova) ili Really Simple Syndication (zaista jednostavno povezivanje).

Shockblog – Blog koji postanjem šokantog materijala provocira šokantne reakcije.

Slashdotted – Pominjanje određenog bloga na www.slashdot.org, veoma poznatom tehnološkom blogu.

Spambot - Online kod koji automatski generira ogroman broj neželjenih poruka i usmjerava ih u sekciju komentara bloga nezaštićenog od spama

Splog - Blog koji se sastoji isključivo od reklama.

Thread – Serija/niz komentara u comment sekciji bloga koji prate konverzacijsku temu.

Trackback – Sistem koji dopušta blogerru da vidi ko je vidio i komentirao određeni post.

Troll – Termin za komentatora blogova koji isključivo zauzima kontra stav na više blogova, liberalni stav na konzervativnom blogu i slično. Komentari obično irelevantni i bez druge svrhe osim da provociraju.

Vlog - Blog koji koristi video kao osnovni prezentacijski format.

XML – Web jezik koji (između ostalog) služi kao format za povezivanje sadržaja na webu. Akronim za eXtensible Markup Language.