Pronaći rupe u tekstovima

Pronaći rupe u tekstovima

Koje osnovne testove mora proći novinski tekst da ga možete pustiti u štampu? Ovo uputstvo je namenjeno pre svega deskerima u dnevnoj štampi, ali može biti veoma korisno kao podsetnik za brzo i efikasno »skeniranje« teksta i ostalim urednicima.

Opšti pogled:

• Korektnost: Da li tekst pošteno tretira sve umešane? Da li novinar «ima drugu stranu»?

• Kontekst: Šta tekst znači? Kako se to uklapa u širi pogled na razvoj problema? Kakva je istorija ove teme?

• Uticaj: Na koga ili na šta tekst ima uticaj? Ko ovime dobija? Ko gubi? Koji će uticaj priča imati na čitaoca?

• Budućnost: Čemu vodi ova vest? Koje su buduće posledice ovakvog toka događaja?

• Motivi: Iz kojih razloga osoba (vlada, policija, politička partija, grupa) čini ovo?

• Uzrok: Zašto se ovo dogodilo?

• Uverljivost: Da li ova priča ima smisla? Možda je neko podmetnuo novinaru?

• Kleveta: Da li ovaj nekoga optužuje? (Ako da, potrebno je da ga još neko pročita, možda redakcijski advokat.)

Detalji koji nedostaju:

• Odgovori na bilo koje pitanje koje je novinar postavio, a nije na njega odgovorio u tekstu.

• Šrafovi i zupčanici: adrese, titule, godine starosti, mesta; identifikacije, kao «bivši njujorški policajac».

• Činjenice koje bi mogle pojasniti detalje.

• Matematika: brojčani podaci koje treba dodati da bi brojke u tekstu dale logičan rezultat.

• Uporedivi brojevi, kao u «povećanje od 25.000 dolara u odnosu na prošlogodišnji budežet» - koji je prošlogodišnji budžet? «Drugi najveći budžet» - koji je i koliki najveći?

• Pasus kompletnog objašnjenja nakon leada.

• Kontinuitet sa idejama iz leada.

• Pozadina teme u jednom pasusu.

• Objašnjenja reči, fraza i procesa koje čitalac možda ne razume.

• Atribucija: Kaže – ko?

• Lokacija: pasus ili mapa koja odgovara na pitanje: «Gde se to nalazi?»

Preveo i obradio: Branko ČEČEN Brankocecen@yahoo.com

Tekst je preveden i objavljen uz dozvolu uredništva sajta Notrain-Nogain.org.

Originalni tekst: http://www.notrain-nogain.org/Train/Res/CopyD/jw.asp