MCR Tehničar

MCR Tehničar

NOVA BH
  • Snimanje svih dolaznih materijala, uključujući dolazne signale preko satelita, uređaja za slanje signala preko mobilnih mreža, dolazne signale preko svih vrsta fiksnih linkova
  • Komuniciranje sa vanjskim izvorima dolaznih signala
  • Prema potrebi učestvovanje u realizaciji svih emisija lokalne produkcije 
  • Ingest video materijala za potrebe dnevne produkcije
  • Presnimavanje audio i video formata na odgovarajuće formate 
  • Rješavanje eventualnih tehničkih problema 

Kontakt i prijava: Posao.ba

Rok za prijavu: 
Saturday, October 12, 2019
Vrsta posla: 
Nije navedeno
Angažman: 
Nije navedeno
Grad: 
Sarajevo
Država: 
Bosnia and Herzegovina
Potrebne kvalifikacije: 
  • SSS
  • Poznavanje osnova engleskog jezika