Bilten BH novinara: Predizborno izvještavanje medija

Bilten BH novinara:

Bilten BH novinara: Predizborno izvještavanje medija

Novi, oktobarski, broj biltena BH novinara donosi tekstove o izvještavanju medija tokom predizbornog perioda. 

"Ishodu izbora i velikom stepenu neizlaznosti doprinjeli su u velikoj mjeri i mediji koji su bili servis političarima i kojima je interes javnost bio u drugom planu. I pored truda i nastojanja pojedinih medija i novinara da se izborni programi učine zanimljivim i korisnim, većina je u prvi plan stavljala političke kandidate, a ne istraživačke priče o strankama i programima," navodi se u biltenu

Detaljnije o načinu na koji su mediji izvještavali tokom predizborne kampanje, za ovaj broj biltena pišu novinari Amer Tikveša u tekstu "Predizborna kampanja kao najava nasilja", Rubina Čengić "Mediji i predizborna kampanja 2014: Političari su opet pobijedili!", Tamara Trajkovski "Obećanja i slogani" kao i Borislav Vukojević, istraživač na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banja Luci koji je pisao o online anketama kao sredstvima za manipulaciju. Navedeni tekstovi dostupni su online