Čekajući ravnopravnost 2: štampani mediji i LGBT teme

Čekajući ravnopravnost 2: štampani mediji i LGBT

Čekajući ravnopravnost 2: štampani mediji i LGBT teme

Publikacija "Čekajući ravnopravnost 2" Sarajevskog otvorenog centra predstavlja analizu izvještavanja bh. štampanih medija o LGBT temama u 2013. godini.

Publikacija, urađena u saradnji sa organizacijom Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina, odgovara na pitanja koliko i kako se u protekloj godini izvještavalo o LGBT temama, postoji li medijska odgovornosti kada govorimo o izvještavanju o LGBT temama, o kojem slovu u LGBT se najčešće pisalo itd. Analizu su za Sarajevski otvoreni centar pripremile Kristina Ljevak, Jasmina Čaušević i Lejla Huremović.

"Čekajući ravnopravnost 2" u uvodnom dijelu predstavlja zakonski okvir medijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini i slučajeve žalbi Vijeću za štampu, a u centralnom analizu sadržaja prikupljenog iz 20 štampanih bh. medija. Autorice na kraju daju niz preporuka za kvalitetnije izvještavanje o LGBT temama.

Kompletna publikacija dostupna je u .pdf verziji na web sajtu izdavača.