DocumentCloud – online katalog za dokumente i više

DocumentCloud – online katalog za dokumente i više

Jednostavno rečeno, DocumentCloud je katalog dokumenata - primarnih izvora informacija i alat za dodavanje beleški, organizaciju ovih dokumenata i njihovo objavljivanje na Webu.  

Dokumente u DocumentCloud dodaju novinari, istraživači i arhivari. Ideja tvoraca ovog alata je da pomognu pre svega novinarima da iz dokumenata dobiju što je više moguće, kao i da online izdanja medija budu što zanimljivija. 
 
Kada postavite dokument u DocumentCloud, možete da mu dodajete beleške, delite ga sa kolegama unutar redakcije ili van nje, vidite listu ljudi i mesta koji se pojavljuju u dokumentima, vizualno prikažete datume iz dokumenta na vremenskoj liniji i više od toga.
 
Kako kažu tvorci ovog alata na sajtu DocumentClouda, oni znaju da mnogi novinari traže bolje načine da učine dostupnim primarne izvore koje imaju u formi dokumenata. Zato većina medija već objavljuje izvorne dokumente na svojim sajtovima uz priče. Međutim, problem je u tome što do sada nije bilo lako naći te dokumente nakon što priča prestane da bude vodeća na sajtu. 
 
I mnoge druge organizacije (blogeri, watchdog grupe, građani-novinari) su u sličnoj situaciji jer imaju čitavo bogatstvo dokumenata, ali mogu da ih objave samo kao pojedinačne PDF fajlove, a upravo je to problem koji DocumentCloud želi da reši. 
 
Iako su pretraživači danas moćni, cilj tvoraca DocumentClouda je da pretraživači dokumente pohranjene na ovom servisu još lakše nađu. Zato DocumentCloud ima informacije o pojedinačnim dokumentima i odnosima među njima, na primer koje su lokacije, ljudi ili organizacije zajednički nekoj grupi dokumenata. 
 
Pogledajte i listu medija koji su postavili svoje dokumente u DocumentCloud, kao i primere nekih od hiljada dokumenata koje su mediji objavili uz pomoć ovog alata. 
 
Dokumenti koje postavite u DocumentCloud nisu automatski dostupni javnosti, već to postaju samo ako vi želite. 
 
DocumentCloud je osnovan 2009 zahvaljujući donaciji Knight fondacije, a nakon dve godine rada kao nezavisna neprofitna organizacija, DocumentCloud je 2011. postao projekat najveće organizacije istraživačkih novinara u SAD – Investigative Reporters and Editors